Raadslid worden?

2018 lijkt ver weg, maar PvdA Maastricht is nu al op zoek naar burgers die geïnteresseerd zijn in het raadslidmaatschap. Je kunt je niet vroeg genoeg oriënteren!
Meer weten? Stuur een e-mail aan secretaris.pvdamaastricht@live.nl

PvdA fractievoorzitter Frans Bastiaens heeft integer gehandeld

22 augustus 2016

Het was voor ons wel duidelijk maar we voelen ons als PvdA-fractie en afdelingsbestuur alleen maar gesterkt door de uitkomsten van het onafhankelijke onderzoek door advocatenkantoor Capra, dat onze fractievoorzitter, Frans Bastiaens, volledig vrijpleit van (de schijn van) belangenverstrengeling. Het onderzoek kwam er naar aanleiding van berichtgeving door de Telegraaf. Om een einde te maken

lees verder »

Stop sloop voormalige ROZ-gebouw!

door Antoine van Lune op 12 augustus 2016

De PvdA-fractie legt zich niet neer bij de antwoorden van het college van burgemeester en wethouders waarin zij aangeven vast te houden aan de sloop van het voormalige ROZ-gebouw. Wij hebben daarom samen met de SP-fractie nogmaals schriftelijke vragen gesteld aan het college. Het is wat ons betreft te makkelijk om te stellen dat er

lees verder »

Kamerleden Fokke en Kuiken stellen vragen over de vestiging van een asielzoekerscentrum in Maastricht.

8 augustus 2016
Foto Foto PvdA

De overheid heeft een voorbeeldfunctie en dus is het belangrijk dat diezelfde overheid niet via schimmige contstructies deals sluit. De PvdA wil dan ook opheldering – naar aanleiding van het stuk in de Telegraaf van 8 augustus jl. – over wat er nu precies aan de hand is met het verwerven van vastgoed voor het

lees verder »

Vraagtekens bij sloop van voormalig ROZ-gebouw

door Antoine van Lune op 27 juli 2016

De PvdA-fractie heeft maandag 25 juli 2016 samen met de SP-fractie schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders om opheldering te vragen over de voorgenomen sloopplannen voor het oude ROZ-gebouw aan de Bankastraat. Volgens beide fracties heeft het gebouw een unieke akoestiek en repetitie- en opnamemogelijkheden die cruciaal zijn voor lokale bands.

lees verder »

Succesvolle afsluiting van het politieke seizoen!

13 juli 2016

Dinsdag 12 juli jl. presenteerde de PvdA-fractie tijdens de raadsvergadering haar voorstellen voor het komend jaar onder de noemer:

lees verder »

Maastricht De Gelukkige Stad

12 juli 2016

De Gemeenteraad stelt vandaag de kaders vast voor de begroting van 2017: waaraan gaan we ons gemeentegeld uitgeven volgend jaar. De raadsleden van de PvdA hebben hun reactie op het voorstel van Burgemeester en Wethouders beschreven in bijgaande brochure. Vanmiddag zal PvdA-fractievoorzitter Frans Bastiaens deze brochure toelichten in de raadszaal en zal deze uitgedeeld worden.

lees verder »

Balans tussen student en stad vraagt meer dan alleen extra regels

door Antoine van Lune op 12 juni 2016

Dat Maastricht een echte studentenstad is, is in de afgelopen jaren steeds duidelijker geworden door de flinke groei van de universiteit en hogeschool. Ook is de studentenpopulatie internationaler geworden en wonen studenten gemiddeld korter in Maastricht. Deze groei van de onderwijsinstellingen heeft de stad veel opgebracht. De economie is gegroeid en dynamischer geworden. Jarenlang hoefde

lees verder »

Motie over sluiten Tihange aangenomen

door Manon Fokke op 31 mei 2016

Ons Tweede Kamerlid Manon Fokke heeft samen met haar collega Jan Vos in een plenair overleg over nucleaire veiligheid in Den Haag een motie ingediend, die tot doel heeft de regering in overleg te laten treden met België en aan te dringen op sluiting van de kerncentrales in Doel en Tihange. Die laatste centrale ligt

lees verder »

Multicultureel Maastricht – een generatie verder

25 mei 2016

Het vluchtelingenvraagstuk dwingt ons beslissingen te nemen, maar roept ook fundamentele vragen op. De toestroom van niet-westerse immigranten zal aanhouden. Op den duur, deels door besluiten die we nemen en deels zonder dat we daar veel aan kunnen doen, wordt Maastricht een andere stad. Eerder is dat gebeurd met de steeds grotere aantallen buitenlandse studenten.

lees verder »

AFGELAST >> Rode Salon: vraag maar raak met Lutz Jacobi

20 mei 2016

De Rode Salon wordt afgelast: zie agenda. Vrijdag 27 mei 2016 organiseert de Rode Salon een Q&A met het uitgesproken en eigenzinnige PvdA tweede kamerlid Lutz Jacobi: Vraag Maar Raak met Lutz Jacobi! Lutz Jacobi is op 27 mei op werkbezoek in Limburg en sluit de dag graag af met een gesprek over het PvdA

lees verder »