PvdA Maastricht: Sterk en sociaal, mensen maken de stad!

Maastricht moet volwaardige rechtbank houden

28 augustus 2015

De fractie van de PvdA in Maastricht heeft signalen ontvangen dat de rechtbank Roermond of Maastricht haar deuren zal sluiten. Dit is iets wat de fractie ernstige zorgen baart. In de eerste plaats maakt de fractie zich zorgen over de banen die mogelijk dreigen te verdwijnen uit Maastricht. Daarnaast is het ook de vraag welk

lees verder »

Kamervragen over mogelijk opheffen een van de locaties van de rechtbank Limburg

door Manon Fokke op 27 augustus 2015

Manon Fokke stelde met Jeroen Recourt vragen aan de Minister van Veiligheid en Justitie, Ard v/d Steur, over steeds sterker wordende geluiden dat mogelijk een van de locaties van de rechtbank Limburg gesloten gaat worden. Gaat de rechtbank in Maastricht dicht of sluit de rechtbank in Roermond? Lees hier de vragen: 1. Heeft u kennis

lees verder »

PvdA wil stadsdialoog over studentenhuisvesting

door Antoine van Lune op 21 augustus 2015

De PvdA in Maastricht heeft via verschillende bronnen vernomen dat er mogelijke plannen zijn om studenten te huisvesten in het voormalige Bonnefantencollege aan de Tongerseweg. De buurt zou hierover al geïnformeerd zijn door een mogelijke investeerder. In de eerste plaats zou de fractie graag van het college willen vernemen of deze geruchten inderdaad juist zijn.

lees verder »

Jonge Socialisten voor derde keer met vuilniszakkenactie op INKOM

18 augustus 2015

Op vrijdag 21 augustus vanaf 11 uur zijn de Jonge Socialisten in de PvdA en de PvdA Maastricht aanwezig met een gezamenlijke stand de infomarkt van de INKOM die op de kades van de Maas wordt georganiseerd. Bij de stand van de Jonge Socialisten en PvdA kunnen studenten informatie krijgen over de activiteiten en standpunten.

lees verder »

M’Hassan Es Sadki bericht uit de raad: de tram en de kaderbrief

door M'Hassan Es Sadki op 10 juli 2015

M’Hassan Es Sadki is sinds 2014 lid van de gemeenteraad van Maastricht. Hij doet vanaf het begin van zijn aantreden op zijn facebookpagina verslag van wat er in de raadsvergaderingen aan de orde is. Dat doet hij als een van de weinigen van de 39 volksvertegenwoordigers. Hij doet dat bovendien op geheel eigen wijze: verslag

lees verder »

Vertrek coffeeshops is weg met de wietpas?!

door Anita van Ham op 27 juni 2015

Naar aanleiding van het krantenartikel vandaag in Dagblad De Limburger stelt de PvdA opnieuw de vraag of de wietpas wel gehandhaafd moet blijven als we coffeeshops naar de rand van de stad brengen. De volgende vragen zijn ingediend door Anita van Ham, met de vraag of deze nog voor behandeling van de Kaderbrief beantwoord kunnen

lees verder »

Bericht uit de raad

door M'Hassan Es Sadki op 25 juni 2015

M’Hassan es Sadki bericht voor de twaalfde keer dit jaar vanuit de gemeenteraad wat er bediscussieerd, overwogen en beslist wordt. Op dinsdag 23 juni 2015 werd er bovendien afscheid genomen van burgemeester Onno Hoes, als voorzitter van de gemeenteraad. Een staande ovatie viel hem ten deel. Rapportage 12 – 23 juni 2015 Stadsronde – inforonde

lees verder »

OV INTERPELLATIEDEBAT

door Aleida Berghorst op 20 juni 2015

Limburg op een dwaalspoor, conclusie na het debat. Openbaar vervoer moet toegankelijk, duurzaam, grensoverschrijdend en betaalbaar zijn. Toen in februari de OV concessie werd gegund aan Abellio, dacht PvdA Limburg dat aan die voorwaarden voldaan zou worden. De aanbieding stak met kop en schouders boven die van Arriva uit en iedere reiziger zou vanaf nu

lees verder »

Ledenvergadering WERK: 24 juni

door Liesbeth van Binnebeke op 19 juni 2015

Zoals aangekondigd is, organiseert PvdA Maastricht nu voor de tweede keer een thematische Algemene Ledenvergadering. Op woensdag 24 juni staat de ALV in het teken van WERK. Een tweetal gastsprekers zal iets komen vertellen over twee opmerkelijke initiatieven rondom werk in Maastricht en Wil Rutten zal zijn “Plan 20.000″ presenteren. Benieuwd naar Maastricht en Werk?

lees verder »

M’Hassan Es Sadki: nieuws uit de Raad

door M'Hassan Es Sadki op 17 juni 2015

Op dinsdag 9 juni 2015 was de gemeenteraad van Maastricht weer in vergadering bijeen. M’Hassan Es Sadki doet zoals gebruikelijk verslag van hetgeen er gewisseld werd tussen de raad en het college. Raadszaal: De jaarrekening is voorgelegd aan de gemeenteraad. Met de jaarrekening legt het college rekening en verantwoording af aan de raad over het

lees verder »