Als het aan PvdA Maastricht ligt ... Sterk en sociaal, mensen maken de stad!

Agnes Jongerius te gast bij PvdA Limburg

door Aleida Berghorst op 14 september 2014
Foto ANP

Op zaterdag 20 september a.s. is Agnes Jongerius onze gast op de Gewestelijke Vergadering. Agnes, namens de Pvda lid van het Europees Parlement, praat over grensoverschrijdende werkgelegenheid. De PvdA fractie in het Limburgs Parlement zet zich stevig hiervoor in en is blij met Agnes als sterke voorvechter in Europa! U bent allen van harte welkom

lees verder »

Ferry van Westerhoven: nieuwe voorzitter van PvdA Maastricht

1 september 2014

Ferry van Westerhoven heeft op 9 juli Monique Quint-Maagdenberg opgevolgd als voorzitter van de Partij van de Arbeid Maastricht. Geboren in Geleen, woont hij sinds 2012 in Maastricht … om er nooit meer weg te gaan. Hij heeft de partij goed leren kennen rondom de gemeenteraadsverkiezingen en – met een hardwerkend team – het verkiezingsmagazine

lees verder »

In memoriam George van Loo: Afscheid van de “Burgemeester van Wittevrouwenveld”

door Manon Fokke op 27 augustus 2014

Afgelopen dinsdag is George van Loo overleden. George zat van 1998 tot 2010 voor de PvdA in de gemeenteraad van Maastricht, de laatste vier jaar als vice-fractievoorzitter van de fractie. George was een volksvertegenwoordiger pur sang, de man van de buurten. Iedereen kon altijd bij hem terecht. Hij wist ook als geen ander wat er

lees verder »

Fractie zoekt drie burger niet raadsleden

door Albert Nuss op 24 augustus 2014

De gemeenteraadsfractie van de PvdA Maastricht kan per september 2014 drie vacatures burger niet raadslid openstellen. Fracties in de gemeenteraad hebben de mogelijkheid naast de gekozen raadsleden, burger niet raadsleden te benoemen. Dat is door de gemeenteraad tijdens de laatste raadsvergadering in juli 2014 besloten. De gemeenteraadsfractie PvdA kan drie plekken bezetten. Burger niet raadsleden

lees verder »

Antoine van Lune blogt: een zomeravondstage bij de politie

door Antoine van Lune op 21 augustus 2014

Veiligheid is een ‘hot item’ in Maastricht. Iedereen vindt het belangrijk en iedereen heeft een mening over het veiligheids- en drugsbeleid van de gemeente en politie. Daar ben ik geen uitzondering op. Vele malen heb ik duidelijk gemaakt dat ik weinig heil zie in het huidige drugsbeleid van de burgemeester en dat ik mij zorgen

lees verder »

Kamervragen over toename criminaliteit en bedreiging van burgemeesters

door Manon Fokke op 15 juli 2014

De PvdA-kamerledenLeden Jeroen Recourt, Marith Rebel en Manon Fokke zijn verontrust over de berichtgeving over bedreiging van burgemeesters in het zuiden van Nederland. Zij hebben de volgende vragen gesteld aan de minister van Veiligheid en Justitie, Ivo Opstelten, over de toenemende georganiseerde criminaliteit in Zuid-Nederland. 1. Heeft u kennis genomen van de berichtgeving over de

lees verder »

Een turbulente vergadering over cultuurbezuinigingen

door Albert Nuss op 1 juli 2014
Foto Laurens Bouvrie

Temidden van alle ophef over de voorgenomen bezuinigingen op cultuur in Maastricht, lijkt één ding over het hoofd te worden gezien, betoogt Albert Nuss: het is niet aan de politiek om te oordelen over de kwaliteit van kunst. Voordat er ingrijpend wordt gekort dient de wethouder met vertegenwoordigers van de culturele sector rond de tafel

lees verder »

Algemene ledenvergadering: 9 juli

door Liesbeth van Binnebeke op 30 juni 2014

Op woensdagavond 9 juli 2014 zal er een algemene ledenvergadering plaatsvinden in het PvdA-fractiehuis aan de Frankenstraat. De fractie zal de eerste contouren van het fractieplan presenteren o.a. naar aanleiding van de brainstorm-dag met leden van 28 juni jl. Daarnaast zullen verschillende bestuursleden aftreden. Belangstellenden voor een bestuursfunctie kunnen zich nog melden bij de secretaris;

lees verder »

Arts & culture: more budget for innovation and brutal cuts at the same time – what’s the deal?

door Albert Nuss op 26 juni 2014
Foto Foto log.krak.nl

Magical cultural innovation ending in ruins?  Call it coincidence. Newspaper De Limburger last Saturday published two articles – almost adjacent to each other – about the city’s proposals for investments and cuts for the upcoming years. Published in the “Kaderbrief”, the prelude to the city’s next year’s budget. The Magical Maastricht event can count on

lees verder »

Magisch cultuur innoveren door sloop?

door Albert Nuss op 24 juni 2014
Foto log.krak.nl

Het zal toeval zijn geweest. De Limburger publiceerde zaterdag jl. tweemaal, bijna naast elkaar, over investerings- en bezuinigingsvoorstellen van het college. Opgeschreven in de Kaderbrief. Magisch Maastricht mag rekenen op een miljoen de komende vijf jaren en een fiks bedrag wordt verspreid over de jaren onttrokken aan de cultuurbegroting. Beide zijn gelieerd aan de (eu)regionale

lees verder »