PvdA Maastricht: Sterk en sociaal, mensen maken de stad!

Vertrek coffeeshops is weg met de wietpas?!

door Anita van Ham op 27 juni 2015

Naar aanleiding van het krantenartikel vandaag in Dagblad De Limburger stelt de PvdA opnieuw de vraag of de wietpas wel gehandhaafd moet blijven als we coffeeshops naar de rand van de stad brengen. De volgende vragen zijn ingediend door Anita van Ham, met de vraag of deze nog voor behandeling van de Kaderbrief beantwoord kunnen

lees verder »

Bericht uit de raad

door M'Hassan Es Sadki op 25 juni 2015

M’Hassan es Sadki bericht voor de twaalfde keer dit jaar vanuit de gemeenteraad wat er bediscussieerd, overwogen en beslist wordt. Op dinsdag 23 juni 2015 werd er bovendien afscheid genomen van burgemeester Onno Hoes, als voorzitter van de gemeenteraad. Een staande ovatie viel hem ten deel. Rapportage 12 – 23 juni 2015 Stadsronde – inforonde

lees verder »

OV INTERPELLATIEDEBAT

door Aleida Berghorst op 20 juni 2015

Limburg op een dwaalspoor, conclusie na het debat. Openbaar vervoer moet toegankelijk, duurzaam, grensoverschrijdend en betaalbaar zijn. Toen in februari de OV concessie werd gegund aan Abellio, dacht PvdA Limburg dat aan die voorwaarden voldaan zou worden. De aanbieding stak met kop en schouders boven die van Arriva uit en iedere reiziger zou vanaf nu

lees verder »

Ledenvergadering WERK: 24 juni

door Liesbeth van Binnebeke op 19 juni 2015

Zoals aangekondigd is, organiseert PvdA Maastricht nu voor de tweede keer een thematische Algemene Ledenvergadering. Op woensdag 24 juni staat de ALV in het teken van WERK. Een tweetal gastsprekers zal iets komen vertellen over twee opmerkelijke initiatieven rondom werk in Maastricht en Wil Rutten zal zijn “Plan 20.000″ presenteren. Benieuwd naar Maastricht en Werk?

lees verder »

M’Hassan Es Sadki: nieuws uit de Raad

door M'Hassan Es Sadki op 17 juni 2015

Op dinsdag 9 juni 2015 was de gemeenteraad van Maastricht weer in vergadering bijeen. M’Hassan Es Sadki doet zoals gebruikelijk verslag van hetgeen er gewisseld werd tussen de raad en het college. Raadszaal: De jaarrekening is voorgelegd aan de gemeenteraad. Met de jaarrekening legt het college rekening en verantwoording af aan de raad over het

lees verder »

Actieplan betaalbaar wonen gelanceerd

door Antoine van Lune op 10 juni 2015

PvdA-actieplan: huren bevriezen, mes in topsalarissen corporaties! De huren van sociale huurwoningen in Maastricht mogen niet langer fors stijgen. Ook moet het afgelopen zijn met de verkoop van woningen door corporaties. De Maastrichtse woningcorporaties zijn te duur: het mes kan in de kosten, waarbij de directies het voorbeeld behoren te geven door salaris in te

lees verder »

Motie regulering achterdeur aangenomen

door Anita van Ham op 10 juni 2015

In opvolging van ons bericht van 22 mei jl. heeft de Partij van de Arbeid in de Raadsvergadering van dinsdag 9 juni door een motie opgeroepen om experimenten en initiatieven voor regulering van wietteelt door te zetten. De motie werd ingediend door de PvdA en medeondertekend door SP, D66, GL, PvM en SBM en is

lees verder »

Jacques Costongs nieuwe voorzitter van het Gewest

30 mei 2015
Foto Laurens Bouvrie

Jacques Costongs is de nieuwe voorzitter van de PvdA-Limburg. De oud-wethouder van Maastricht werd op de ledenvergadering van 30 mei in Maasbracht per acclamatie gekozen. Er waren geen tegenkandidaten. Costongs volgt Marcel Kleinen op die acht jaar voorzitter is geweest. De PvdA-Limburg krijgt niet alleen een nieuwe voorzitter maar ook een nieuw bestuur van in

lees verder »

Sociaal domein: PvdA houdt vinger aan de pols met monitor, burgerpanel en helpdesk

door M'Hassan Es Sadki op 29 mei 2015

Maastricht doet het sociaal-economisch nog niet goed. Er staan teveel mensen aan de kant die zouden kunnen werken. Bijna vijftienduizend burgers in de arbeidzame leeftijd ontvangen een uitkering. De meesten – 4307 Maastrichtenaren – zitten in de bijstand, daarna volgt de wao (3209), de ww (2703), de wia (2196) en de wajong (ook 2196). Deze

lees verder »

PvdA verdiept zich in acceptatie holebits met stadswandeling en debat op 6 juni

28 mei 2015

In het kader van Roze Zaterdag organiseert het Roze Netwerk in de PvdA in samenwerking met Rainbow Rose en PvdA Maastricht een themadag homo-emancipatie op zaterdag 6 juni 2015. Een op de drie Nederlanders vindt het ‘aanstootgevend’ als twee mannen elkaar in het openbaar zoenen. 28 Procent van de Nederlanders heeft er meer moeite mee

lees verder »