Als het aan PvdA Maastricht ligt ... Sterk en sociaal, mensen maken de stad!

Kamervragen over toename criminaliteit en bedreiging van burgemeesters

door Manon Fokke op 15 juli 2014

De PvdA-kamerledenLeden Jeroen Recourt, Marith Rebel en Manon Fokke zijn verontrust over de berichtgeving over bedreiging van burgemeesters in het zuiden van Nederland. Zij hebben de volgende vragen gesteld aan de minister van Veiligheid en Justitie, Ivo Opstelten, over de toenemende georganiseerde criminaliteit in Zuid-Nederland. 1. Heeft u kennis genomen van de berichtgeving over de

lees verder »

Een turbulente vergadering over cultuurbezuinigingen

door Albert Nuss op 1 juli 2014
Foto Laurens Bouvrie

Temidden van alle ophef over de voorgenomen bezuinigingen op cultuur in Maastricht, lijkt één ding over het hoofd te worden gezien, betoogt Albert Nuss: het is niet aan de politiek om te oordelen over de kwaliteit van kunst. Voordat er ingrijpend wordt gekort dient de wethouder met vertegenwoordigers van de culturele sector rond de tafel

lees verder »

Algemene ledenvergadering: 9 juli

door Liesbeth van Binnebeke op 30 juni 2014

Op woensdagavond 9 juli 2014 zal er een algemene ledenvergadering plaatsvinden in het PvdA-fractiehuis aan de Frankenstraat. De fractie zal de eerste contouren van het fractieplan presenteren o.a. naar aanleiding van de brainstorm-dag met leden van 28 juni jl. Daarnaast zullen verschillende bestuursleden aftreden. Belangstellenden voor een bestuursfunctie kunnen zich nog melden bij de secretaris;

lees verder »

Arts & culture: more budget for innovation and brutal cuts at the same time – what’s the deal?

door Albert Nuss op 26 juni 2014
Foto Foto log.krak.nl

Magical cultural innovation ending in ruins?  Call it coincidence. Newspaper De Limburger last Saturday published two articles – almost adjacent to each other – about the city’s proposals for investments and cuts for the upcoming years. Published in the “Kaderbrief”, the prelude to the city’s next year’s budget. The Magical Maastricht event can count on

lees verder »

Magisch cultuur innoveren door sloop?

door Albert Nuss op 24 juni 2014
Foto log.krak.nl

Het zal toeval zijn geweest. De Limburger publiceerde zaterdag jl. tweemaal, bijna naast elkaar, over investerings- en bezuinigingsvoorstellen van het college. Opgeschreven in de Kaderbrief. Magisch Maastricht mag rekenen op een miljoen de komende vijf jaren en een fiks bedrag wordt verspreid over de jaren onttrokken aan de cultuurbegroting. Beide zijn gelieerd aan de (eu)regionale

lees verder »

Berichten uit de raadsvergadering

door Albert Nuss op 21 juni 2014

De Raadsvergadering dinsdag 17 juni jl. duurde een uur. Een unicum bleek later. Ook wat inhoud betreft: de Raad was het snel eens. Veel hamerstukken maar ook een viertal actuele moties waar de PvdA een dikke vinger in de pap had. Twee door de PvdA ingediende moties, een motie inhakend op een PvdA motie en

lees verder »

Gewijzigde eindtijd bijeenkomst “Denk mee met de fractie over de koers”

door Albert Nuss op 5 juni 2014

Voor de nieuwe PvdA-fractie is de oppositierol flink wennen. We zijn niet meer strikt gebonden aan andere partijen, dus voor de fractie en voor de afdeling is er volop ruimte de sociaal democratie concreet invulling te geven. Met het verkiezingsprogramma PvdA Maastricht als kompas kijken we naar de toekomst. We zullen keuzes moeten maken om

lees verder »

PvdA Maastricht in de raadsvergadering van 27 mei

door Albert Nuss op 2 juni 2014

Fractievoorzitter Albert Nuss doet verslag van de gemeenteraadsraadsvergadering van dinsdag 27 mei jl.. Veiligheid, het Citycentrum en brede scholengemeenschappen en het LVO komen hier kort aan de orde. In de oppositie politiek bedrijven vraagt om een kritische en strijdbare houding: een uitdaging die de PvdA fractie met verve opneemt. Een mooi voorbeeld van actie in

lees verder »

Frank Smits: afscheid van ‘ne Mestreechteneer’

door Jacques Costongs op 23 mei 2014
Foto L. Bouvrie

Frank Smits is overleden. Markante persoonlijkheid, huisarts, carnavalist en aangenaam mens. Frank heeft in de periode 2002-2006 in de fractie van de Pvda Maastricht gezeten. Dat was een 8 koppige fractie o.l.v. André Postema. Met Jean Jacobs en Marina Mesman en later Jacques Costongs als wethouders. Met zijn fractiemaatjes Harie Fransen, Chris Hoekstra, Yllmaz Kanca,

lees verder »

Protest tegen de mantelzorgboete

door Josje Godwin-Wehrens op 20 mei 2014

De PvdA gemeenteraadsfractie in Maastricht gaat de leden van de Eerste Kamer oproepen niet in te stemmen met de zogenaamde mantelzorgboete. Daarnaast start de partij een actie, waarbij burgers door middel van een protestbriefkaart hun ongenoegen kunnen laten blijken. Op 24 juni a.s. zal het wetsvoorstel, waarin ook de mantelzorgboete is opgenomen, behandeld worden in

lees verder »