21 september 2013 | Fractiehuis, Frankenstraat 122

Algemene ledenvergadering

Tijdens deze ALV zal het PvdA verkiezingsprogramma GR2014-2018 worden vastgesteld. U kunt hier de concepttekst raadplegen, zoals deze is aangepast naar aanleiding van de voorbereidende ALV op 4 september jl.

PvdA Maastricht Programma GR2014-2018 Concept tbv ALV 21 september 2013

PvdA Maastricht Notulen ALV 25 juni 2013