23 april 2014, om 22:30 | Wordt nog bekend gemaakt

Algemene ledenvergadering

Geachte leden,

Bij wijze van vooraankondiging deelt het bestuur van PvdA Maastricht u de datum en het aanvangstijdstip mede van de Alv:
Woensdag 23 april, 20.00 uur.

Deze Alv zal in het teken staan van verantwoording over de (in)formatie.

De agenda zal z.s.m. worden rondgestuurd.
De locatie zal z.s.m. Bekend worden gemaakt.

Liesbeth van Binnebeke
Secretaris PvdA Maastricht