25 juni 2013 | fractiehuis, Frankenstraat 122, Maastricht

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering PvdA Maastricht
dinsdag 25 juni 2013, 19.30 uur
PvdA Fractiehuis, Frankenstraat 122

AGENDA

1. Opening + vaststellen agenda

2. Mededelingen
– Financiën – kascontrole (Dick Veul)
– JS Maastricht (Bo Lemmens)
– Ombudsteam (ALeida Berghorst)
– Vacature bestuur i.v.m. vertrek Anna Barbara Baburek

3. Verslag ALV 9 maart 2013 (bijgevoegd)

4. Politieke Actualiteit
– Frans Bastiaens, fractievoorzitter

5. Kandidaatstelling GR2014
– Procedures

6. Presentatie Programmacommissie
– Jan Herman Kroes en Frans Bastiaens

7. Rondvraag

8. Sluiting

Notulen ALV 9 maart 2013