8 maart 2014 | Stay Okay

Frans Timmermans en Paul Tang bezoeken Maastricht

Politiek café met Albert Nuss, Frans Timmermans en Paul Tang!

Op zaterdag 8 maart organiseert de PvdA Maastricht een verkiezingscafé in het StayOkay in Maastricht in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen. Wij willen met dit verkiezingscafé de aandacht vragen voor werkloosheid en de mogelijkheden voor werk in de Euregio. Door het internationale karakter van Maastricht zullen onze Minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans, de PvdA lijsttrekker Maastricht Albert Nuss en de PvdA lijsttrekker Europa, Paul Tang aanwezig zijn. Zij zullen allen vanuit hun positie het probleem analyseren en hun visie verkondigen op hoe het beter kan.

Uiteraard kan de politiek niet zonder input van de samenleving. Daarom geven wij in een levendige paneldiscussie tevens het woord aan vertegenwoordigers van het onderwijs en het bedrijfsleven. Beiden zijn onmisbaar in een discussie over oplossingsrichtingen voor de werkloosheidsproblematiek. Daarbinnen zijn de Euregio en aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt belangrijke facetten.

De avond zal beginnen om 20.00, inloop vanaf 19.30.