20 december 2015, om 13:00 | Galerie De Fabel, Heerlen

Kerstborrel PvdA Limburg – Serious Request

Beste partijgenoten

Hierbij ontvangt u de officiële uitnodiging voor onze kerstborrel. Middels deze middag willen we het nuttige en het aangename combineren. Op een mooie zondagmiddag kijken we graag met u terug op het afgelopen jaar, maar ook vooruit en heffen we het glas. Aansluitend zullen we het glazen huis bezoeken en het door de PvdA afdelingen ingezamelde geld overhandigen. Datum voor dit evenement is 20 december. Mocht uw afdeling nog een bijdrage willen leveren t.b.v. Serious Request 2015, dan is dit de 20e alsnog mogelijk.

Het programma voor deze middag ziet er als volgt uit:

13:00-13:30 Inloop/ontvangst bij Gasterie de Fabel (Benzenraderweg 104, 6417SV Heerlen). Gratis parkeren kan tegenover het café (Bekkerveld).

13:30-15:00 Diverse speeches en bekendmaking totaalbedrag Serious Request PvdA.

15:00 – 15:15 wandelen naar Heerlen Centrum

15:15 overhandiging cheque bij het Glazen Huis (Pancratiusplein)

Met vriendelijke groet,

Jacques Costongs
Voorzitter PvdA Limburg

Joost Reinaerts
Voorzitter PvdA Heerlen