14 januari 2015, om 19:00 | Kumulus, Herbenusstraat 89

Nieuwjaarsborrel en ALV

Noteert u vast in uw agenda dat PvdA Maastricht u graag ontvangt op woensdag 14 januari 2015 voor een nieuwjaarsbijeenkomst en Algemene ledenvergadering.

De locatie is KUMULUS in de Herbenusstraat (nr.89).

AGENDA

1 Opening en vaststellen agenda
– Welkom en mededelingen van de voorzitter
2 Verslag ALV 11 november 2014 (op te vragen bij secretaris.pvdamaastricht@live.nl)
3 Bestuur en vereniging
– Jaarplan 2015
– Vacatures bestuur
– ALV’s in 2015
Thema’s:
* zorg en welzijn in Maastricht
* economie en werkgelegenheid
* leefbaarheid in de stad
* cultuur is geen luxe
4 Fractie
– Terugblik najaar 2014
– Nieuwe werkwijze van de gemeenteraad
– Speerpunten 2015-2018
5 Jonge Socialisten Maastricht
– De vrije ruimte
6 Het Gewest
– Onze Maastrichtse kandidaten voor Provinciale Staten Aleida Berghorst en Sander Tromp en lijsttrekker Eric Geurts stellen zich voor.
7. Wvttk en Sluiting