21 november 2014, om 19:30 | Dinner Inn te Roermond

Rode Salon

De Rode Salon is een initiatief van enkele rode vrouwen uit PvdA Maastricht. In de Rode Salon willen zij op informele wijze spreken over de Limburgse sociaal-democratie in het algemeen en de ontwikkelingen binnen en tussen de PvdA-afdelingen in Limburg in het bijzonder, terwijl er tegelijkertijd ruimte is om nieuwe mensen te leren kennen en verbanden te leggen.