9 mei 2015, om 15:00 | Drielandenpunt Vaals

Thijs Wöltgenslezing door Agnes Jongerius

Graag willen wij u uitnodigen voor de Thijs Wöltgenslezing, 9 mei 2015 as. 16.00 – 17.00 uur in De Wilhelminatoren, Viergrenzenweg 230 te Vaals. De Thijs Wöltgenslezing zal dit jaar worden uitgesproken door Agnes Jongerius. Met deze lezing herdenken wij het gedachtegoed en de persoon van Thijs Wöltgens. De lezing staat dit jaar in het teken van de Dag van Europa.

De Thijs Wöltgenslezing zal dit jaar worden uitgesproken door Agnes Jongerius. Agnes Jongerius (1960) is sinds 1 juli 2014 namens de PvdA lid van het Europees Parlement voor Werkgelegenheid, sociale zaken, arbeidsomstandigheden en handel. In de periode 2005-2012 was zij voorzitter van de FNV. Zij was daarna onderzoeker bij de Universiteit Utrecht, waar zij zich bezighield met de vraag hoe de burger beter betrokken kan worden bij Europa. Citaat: “Europa heeft met haar 25 miljoen werklozen een grote opdracht om snel werkgelegenheid te creëren. Daarbij moet scherp gekeken worden op de kwaliteit van werk dat geboden wordt: Europa heeft een naam hoog te houden op het gebied van bescherming van rechten van werknemers.”.

De lezing staat dit jaar in het teken van de Dag van Europa. Het totale programma rond de lezing wordt ingevuld samen met de sociaaldemocraten van de SPD Städteregion Aachen en de SP van de Duitstalige gemeenschap in België. Gezamenlijk verenigd in de PSE Eupen. U bent daarom al vanaf 15.00 uur van harte welkom. De jonge sociaaldemocraten uit de Euregio zullen deze dag ook een Europapicknick organiseren.

Programma:
13.00 uur – Europapicknick door en voor jonge sociaaldemocraten uit de Euregio
15.00 uur – Rede door Norbert Spinrath, Bundestagabgeordneter voor de SPD
16.00 uur – Thijs Wöltgenslezing door Agnes Jongerius
Welkomstwoord door Wim Meijers, voorzitter PvdA beraad Parkstad en PSE Eupen
Thijs Wöltgenslezing door Agnes Jongerius
Vragen en discussie onder leiding van Hans Bosch
17.00 uur – afsluiting

Aanmelden voor de Thijs Wöltgenslezing kan via m.rumpen@pvdakerkrade.nl

Vriendelijke groet,
De gezamenlijke PvdA afdelingen in Parkstad