14 december 2013 | Hoge Hotelschool Maastricht

Werkgroep Europa: Samenwerking in de Euregio

Op 14 december a.s. organisseert de PvdA werkgroep Europa een conferentie over samenwerking in de Euregio tussen PvdA en haar zusterpartijen over de grens.

Het programma ziet er als volgt uit:

– 10.30 – 11.00 Inloop, ontvangst
– 11.00 – 11.10 Opening
– 11.10 – 12.00 Lezing over Europese identiteit door David Engels (*)
– 12.00 – 13.00 Lunch
– 13.00 – 15.00 Workshops deelnemers bediscussiëren deze vragen in groepen
– 15.30 – 16.00 André Postema, vice-president Executive Board Maastricht University en lid van de Eertse Kamerlid voor de PvdA
– 16.00 – 17.00 Plenaire discussie
– 17.00 Afsluiting en borrel

Wilt u over deze vragen meedenken, meld u zich dan aan via WerkgroepEuropa@PvdA.nl met in de onderwerpregel ‘Maastricht 14.12’. Aan deelname zijn geen kosten verbonden, en de PvdA biedt u koffie/thee, vlaai, en de eerste ronde drankjes van de borrel aan.
De luxe lunch, verzorgd door de Hoge Hotelschool in Maastricht, is voor eigen rekening (€ 12,50 pp.). Bij aanmelding voor deze dag gaan we er vanuit dat u zich hier tevens voor aanmeldt; geef het s.v.p. even aan als u dit niet wenst.

Deze bijeenkomst is Euregionaal en daarom meertalig: Nederlands, Duits en Frans. Wij gaan er – geruggesteund door eerdere ervaringen – vanuit, dat als iedereen langzaam in zijn eigen taal spreekt, dit voor de anderen te volgen is. In voorkomende gevallen kan vertaalhulp geboden worden.

Deze bijeenkomst zal plaatsvinden in de Hoge Hotelschool Maastricht.
Adres: Bethlehemweg 2, 6222BM, Maastricht.
Routebeschrijving