17 november 2014

ALV gewest stelt op 29 november de lijst vast

Op zaterdag 29 november a.s. zal tijdens de Algemene ledenvergadering van PvdA Gewest Limburg de kandidatenlijst voor de verkiezingen van de Provinciale Staten van Limburg worden vastgesteld. Lijsttrekker Eric Geurts voert de lijst aan.
Hierbij treft u de conceptlijst en de brief die de voorzitter van het Gewest, Marcel Kleinen, de leden toezond op 16 november jl.

image

Hierbij sturen we u de concept kandidatenlijst voor de verkiezingen van Provinciale Staten op 18 maart 2015, zoals die voorgesteld wordt door het gewestbestuur.

We zijn verheugd, dat we zoveel goede kandidaten hebben kunnen selecteren voor de verkiezingen en bedanken de kandidaatstellingscommissie voor het vele werk, dat ze verzet heeft.

De procedure:

Zoals altijd zijn er 2 kiesdistricten: Noord en Zuid.

De lijsttrekker, Eric Geurts, is reeds gekozen in de algemene ledenvergadering van 1 november jl. Over de overige plaatsen kunnen de leden stemmen in de algemene ledenvergadering van 29 november a.s. Het gewestbestuur stelt u voor, om in totaal over beide kiesdistricten, een lijst vast te stellen van in totaal 17 kandidaten voor de bovenste 10 plaatsen, in de volgorde, zoals onder aangegeven. Daarnaast zal het gewestbestuur u vragen om een mandaat, om deze lijst verder aan te vullen.

Zoals u ziet, staan enkele kandidaten zowel op de Noord- als de Zuidlijst. Dit omdat we verwachten, dat ze in beide districten stemmen zullen trekken. De lijsttrekker, Eric Geurts, zal de lijst zowel in Noord, als in Zuid aanvoeren.

Peter van Dijk heeft in Zuid plaats 2 en is in Noord lijstduwer. Vandaar, dat voor zijn naam op de Noordlijst een vraagteken staat. Zijn plaats in Noord wordt de laatste plaats. Het nummer is dus afhankelijk van het aantal aanvullingen dat nog zal plaatsvinden; ongeacht het aantal aanvullingen blijft het de laatste plaats.

Met vriendelijke groet,

Namens het gewestbestuur
Marcel Kleinen, voorzitter