Door op 10 maart 2014

LED levert 24.000 extra arbeidsplaatsen in 2020

Het LED beleidsplan 2014-2020 (Limburg Economic Development) levert de regio in 2020 een kleine 25.000 banen op.
Het gaat daarbij om ruim 19.000 mbo- en vmbo-ers die aan de slag kunenn en om ruim 1.600 hbo- en wo-ers en bijna 3.000 kenniswerkers.
Albert Nuss, wethouder mobiliteit, bereikbaarheid, duurzaamheid en kenniseconomie in Maastricht: “We weten precies welke competenties we nodig hebben en dat betekent dus ook dat we mensen die nu aan de kant staan kunnen opleiden en meenemen in de groeiende vraag.”

Wethouder Riet de Wit (SP, Heerlen) ziet een belangrijke taak voor het Techniekplan: “Het draait hierin niet alleen om de hogere niveaus in de procestechniek, ook het installatie- en timmerbedrijf moeten straks voldoende mensen kunnen werven. We moeten ons bovendien realiseren dat we niet van iedereen een technicus kunnen maken, ook passende opleidingen in de zorg, leisure of smart services zijn van belang.”
Nuss: “Het gaat daarnaast ook om het werven van mensen van buiten. We zien al dat de Maastricht Health Campus een grote aantrekkingskracht uitoefent op kenniswerken. Om die kenniswerkers, maar ook de huidige talenten vast te houden, moeten we uiteraard ook zorgen voor de juiste randvoorwaarden, zoals een uitstekend woon- en leefklimaat, een groot cultureel aanbod en een goede internationale bereikbaarheid.”

http://ledbrainport2020.nl/led-beleidsplan-2014-2020-focus-op-grotere-rol-mkb-en-24-000-extra-arbeidskrachten-in-2020/