26 augustus 2013

4 september: voorbereidende ALV concept-verkiezingsprogramma

Zoals afgesproken in de afgelopen Algemene Ledenvergadering zal het verkiezingsprogramma GR2014-2018 in concept worden besproken.
Deze voorbeiding op de ALV van 21 september a.s. waarin het programma GR2014-2018 wordt vastgesteld, zal plaatsvinden op woensdag 4 september a.s. in het fractiehuis, vanaf 20.00 uur.

De aanbiedingsbrief van de commissie, alsmede de concepttekst van het programma vindt u op deze website onder “agenda” bij het item “voorbereidende ALV”.
Tekstvoorstellen en amnedementen, voorzien van een korte toelichting, kunnen worden toegezonden aan de secretaris van de afdeling vóór 2 september 14.00 uur, zodat de programmacomissie een afgewogen oordeel daarover kan geven ter bespreking in de vergadering.