Door Aleida Berghorst op 17 februari 2015

Aleida blogt: Reguleer de wietteelt voor een veilige provincie

Op zaterdag 7 februari 2015 was ik op campagne in de Maastrichtse wijk Heugemerveld. Gewapend met rozen, flyers en onze mooie vlag trok ik samen met mijn campagneteam en Tweede Kamerleden Manon Fokke en Marith Rebel de wijk in. Een leuke en levendige wijk, maar ook een wijk met zorgen, zeker als het gaat om leefbaarheid.

Meest gehoorde klacht aan de deuren op het Kardinaal van Rossumplein? Een gevoel van onveiligheid door de aanwezigheid van drugsrunners, gevolgd door parkeeroverlast bij de drukbezochte Lidl.

Die drugsoverlast beperkt zich niet tot Heugemerveld of Maastricht alleen. Drugs veroorzaken in heel Limburg problemen. In Heerlen worden leegstaande panden opgekocht door criminelen voor de wietteelt, straathandel en criminaliteit zorgen voor een toenemend gevoel van onveiligheid in de woonwijken, illegale dumping van drugsafval vormt vervuilen onze bossen en buitengebieden en de gezondheidsaspecten van drugsgebruik blijven onderbelicht, met name bij de vaak jonge gebruikers.

De verkoop van cannabis vanuit coffeeshops is toegestaan, maar de teelt van deze drugs niet. Om daadwerkelijk een verschil te kunnen maken bij deze problemen moet het landelijk beleid op het gebied van drugs te worden veranderd.

Landelijke invoering van gecertificeerde en gereguleerde wietteelt is de oplossing om problemen met betrekking tot de veiligheid in de wijken en de aanpak van georganiseerde drugscriminaliteit effectief aan te pakken, maar in politiek Den Haag is nog geen meerderheid gevonden om deze wijziging van drugsbeleid door te voeren.

Op dit moment staan gemeenten naar mijn mening nog veel te vaak alleen in hun strijd tegen drugsoverlast. Vanuit de ervaring op andere grensoverschrijdende beleidsterreinen is de provincie bij uitstek in staat om in Limburg een coördinerende rol te spelen op het drugsdossier, op het gezondheidsaspect en op het veiligheidsaspect.

Alleen als gemeenten en provincie de handen ineen slaan, kan in Limburg een oplossing worden gevonden voor de drugsoverlast en kunnen mensen weer veilig wonen in hun buurt. Samen moeten we de lobby richting Den Haag aanvoeren om het huidige beleid aan te passen.

Op 18 maart a.s. zijn er verkiezingen, geef de PvdA uw stem als veiligheid voor u belangrijk is!

Aleida Berghorst is burger niet-raadslid voor de PvdA in Maastricht en kandidaat voor de Provinciale Staten.
PvdA lijst 4 nr. 4 (Zuid) en nr. 11 (Noord).

Aleida Berghorst

Aleida Berghorst

Lid van Provinciale Staten sinds 26 maart 2015 Periode maart 2014- maart 2015 Burger niet-raadslid Commissie stadsbeheer Milieu en Mobiliteit Periode tot 2014 Burger niet-raadslid Commissie Stadsbeheer Milieu en Mobiliteit Voorzitter samenwerkende campagnecoördinatoren Zuid-Limburg Aleida (*1983) heeft Nederlands Recht gestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zij is civielrechtelijk afgestudeerd in januari 2010. Nu is

Meer over Aleida Berghorst