Door Liesbeth van Binnebeke op 30 juni 2014

Algemene ledenvergadering: 9 juli

Op woensdagavond 9 juli 2014 zal er een algemene ledenvergadering plaatsvinden in het PvdA-fractiehuis aan de Frankenstraat.
De fractie zal de eerste contouren van het fractieplan presenteren o.a. naar aanleiding van de brainstorm-dag met leden van 28 juni jl.
Daarnaast zullen verschillende bestuursleden aftreden. Belangstellenden voor een bestuursfunctie kunnen zich nog melden bij de secretaris; we zoeken met name een penningmeester.

Inloop vanaf 19.30 uur. Vergadering van 20.00 uur tot 22.00 uur.

Agenda (onder voorbehoud)

1. Opening + vaststellen agenda
2. Mededelingen
– Campagne GR-EU-PS / permanent
– Voortbestaan fractiehuis
– Kandidaatstelling Provinciale verkiezingen 2015
3. Notulen ALV 23 april jl.
4. Politieke actualiteit
– Presentatie eerste contouren PvdA Fractieplan
5. Bestuur
– Aftreden voorzitter Monique Quint-Maagdenberg
Kandidaat voorzitter Fernand van Westerhoven
– Aftreden algemeen bestuurslid Theo Bekema
Kandidaten algemeen bestuurslid Lianne Schuuring en Aleida Berghorst (ivm Gewest)
– Aftreden penningmeester Dick Veul (Dick blijft wel bestuurslid)
Vacature
6. Rondvraag
7. Sluiting

Liesbeth van Binnebeke

Liesbeth van Binnebeke

Kandidaat GR 2018 – lijstduwer Secretaris Heugemerweg 14 6221 GJ Maastricht 06-46563643 secretaris.pvdamaastricht@live.nl Coördinator Permanente Campagne Webmaster

Meer over Liesbeth van Binnebeke