Door op 12 april 2015

ALV 22 april op bezoek bij Wijkontwikkelingsmaatschappij Belvedere

PvdA Maastricht houdt op woensdag 22 april a.s. haar eerste ledenvergadering op locatie! Graag nodigen wij u uit op 22 april om 19:00 uur in het infocentrum Belvedere (Boschstraat 24) die in het teken staat van WONEN.
De PvdA Maastricht is tijdens de avond te gast bij de Wijkontwikkelingsmaatschappij Belvedere. Belvedere is een van de weinige plekken in Maastricht waar nu woningen bijgebouwd worden. Aan het begin van de avond zal Erwin Gerardu (woordvoerder WOM Belvedere) u meenemen in de kansen en uitdagingen in de ontwikkeling van het gebied waar vroeger de Sphinx-fabrieken en de nutsbedrijven stonden. Er zal ook de gelegenheid zijn om vragen te stellen.

Burger-niet-raadslid Antoine van Lune en Aldert Dreimuller zullen daarna kort het onderzoek naar de beschikbaarheid en betaalbaarheid van sociale huurwoningen presenteren. Op basis van de cijfers die zij – samen met Pieter Caljé, Frans Bastiaens en Albert Nuss de afgelopen maanden – in kaart hebben gebracht, maken zij zich ernstig zorgen over het beschikbare aantal betaalbare sociale huurwoningen. Zij willen met u in gesprek gaan over hun onderzoek en over uw ervaringen met woningcorporaties.

Na de discussie zal rond 20:30 uur de Algemene ledenvergadering starten.
De agenda voor 22 april ziet er als volgt uit:

AGENDA
1. Opening + vaststellen agenda
2. Notulen ALV 14 januari 2015
3. Mededelingen
– aankondiging activiteiten (themagroepen, 1 mei, debatreeks, volgende ALV)
4. Politieke actualiteit
– terugblik 2015
5. Financiën
– verslag kascommissie en Realisatie 2014
6. Bestuur
– afscheid Chris Hoekstra en Dick Veul
7. Gewest
– terugblik PS verkiezingen
– bedank en dankwoord Weike Medendorp
– ALV Gewest 25 april
8. Jonge Socialisten
9. Rondvraag + Sluiting.

* De notulen en de realisatie 2014 kunt u opvragen bij secretaris.pvdamaastricht@live.nl

Na afloop van de vergadering nodigen wij u graag uit om – op eigen kosten – nog een drankje te drinken bij café de Gouverneur aan de Boschstraat. Dit is op loopafstand van de vergaderlocatie.

Wij hopen u 22 april weer te zien!

Met vriendelijke groeten,
Ferry van Westerhoven, voorzitter

Bekijk hier de website van Wijkontwikkelingsmaatschappij Belvedere http://www.belvedere-maastricht.nl