2 oktober 2014

ALV op zaterdag 11 oktober

Op zaterdag 11 oktober 2014 wordt de eerste ALV van het nieuwe politieke seizoen gehouden.

De vergadering vindt plaats vanaf 10.00 uur.

Locatie: Café de Wolwaag, Onze lieve vrouwenplein 26.

AGENDA

1 Welkom

2 Vaststelling agenda en mededelingen

3 Verslag ALV 19 juli 2014 (op te vragen bij secretaris.pvdamaastricht@live.nl)

4 Bestuur
– bestuurlijke vernieuwing
– meedenken over klankbordgroepen
– aankondiging Jaarplan ALV december

5 Fractie
– voorstellen ondersteuningsfractie
– uitwerking speerpunten
– presentatie en discussie actueel onderwerp

6 Jonge Socialisten Maastricht
– koers 2015

7 Onze Limburgse PvdA genoten
– Gewest (Provinciale campagne)
– Heuvelland (samenwerking) en Zuid Limburg (Van Waarde)

8 Sluiting formeel en informeel

Liesbeth van Binnebeke,
Secretaris