Door Liesbeth van Binnebeke op 23 september 2013

ALV stelt Verkiezingsprogramma 2014 vast: “Als het aan de PvdA Maastricht ligt ….”

De Partij Maastricht heeft het programma voor de raadsperiode 2014-2018 vastgesteld onder de titel “Als het aan de PvdA Maastricht ligt…”.
De Algemene Ledenvergadering stelde het verkiezingsprogramma zaterdag 21 september jl. met unanieme stemmen vast.

De PvdA Maastricht vertaalt met dit programma de landelijke PvdA-resolutie “Over wat van waarde is” naar de Maastrichtse situatie.

Zo wil de PvdA Maastricht nadrukkelijk de mensen in de stad veel meer en vooral veel eerder betrekken en verantwoordelijkheid geven als er nieuw beleid wordt gemaakt, zoals in de zorg, of als er grote plannen zijn in de stad, zoals met het terrein van de Tapijnkazerne.

De PvdA Maastricht realiseert zich dat er vanaf 2015 flink bezuinigd moet worden. Daarvoor wil de PvdA niet de lasten verzwaren door belastingen te verhogen, maar de PvdA Maastricht zet in op bezuinigen op de administratie van voorzieningen en, indien nodig, kritischer worden met het toekennen van de (zorg)voorzieningen zelf. Als mensen meer zelf kunnen betalen, kan de pijn eerlijker worden verdeeld. Rijkere mensen zullen dan meer gaan betalen dan de allerarmsten. Het armoedebeleid kan zo overeind blijven, óók als de groep die daarvan gebruik maakt groeit.

De PvdA Maastricht wil alle kansen aangrijpen om het milieu in de stad met eenvoudige maatregelen te verbeteren. Duurzaamheid moet het visitekaartje van de stad worden. Het energieakkoord moet meteen worden gebruikt om woningen milieuvriendelijker en energiezuiniger te maken. De binnenstad moet echt auto- en scooterluw worden. De PvdA Maastricht wil ook nog eens kritisch kijken of de milieudoelen in de stad niet wat scherper gesteld kunnen worden.

Natuurlijk blijft de PvdA Maastricht de partij van Werk, Werk, Werk. In Maastricht moeten we het bijvoorbeeld hebben van de gezondheidsinstellingen op Randwijck, de universiteit, evenementen in het MECC, goede faciliteiten voor ondernemers, en het toerisme. Met kwaliteit, duurzaamheid en cultuur wil de PvdA Maastricht zorgen dat stad en regio zo aantrekkelijk mogelijk blijven voor werknemers, toeristen en consumenten.

PvdA Maastricht Verkiezingsprogramma 2014-2018

Liesbeth van Binnebeke

Liesbeth van Binnebeke

Kandidaat GR 2018 – lijstduwer Secretaris Heugemerweg 14 6221 GJ Maastricht 06-46563643 secretaris.pvdamaastricht@live.nl Coördinator Permanente Campagne Webmaster

Meer over Liesbeth van Binnebeke