17 oktober 2013

Amendement gelden Maastricht Culturele Hoofdstad

De PvdA fractie stelt vast dat er enige commotie is ontstaan over het amendement over reservering en herbestemming van geld dat was geoormerkt voor het geval Maastricht Culturele Hoofdstad van Europa zou worden.
Het amendement zal tijdens de raadsvergadering van 22 oktober a.s. worden ingediend ter wijziging van de Begroting 2014 door de 5 coalitiepartijen.

Lees hier het voorgestelde amendement:
Amendement Gelden MCH