29 april 2016

Antoine van Lune volgt Nelleke Barning op in de raad

Na ruim 10 jaar neemt Nelleke Barning (46) op 14 juni 2016 afscheid van de Maastrichtse gemeenteraad. Nelleke begint per 1 juni 2016 aan een nieuwe baan als Global Director Communications & External Affairs bij DSM Nutritional Products (DNP), de voedingstak van DSM. Het hoofdkantoor van DNP is gevestigd in Kaiseraugst, Zwitserland en dat wordt ook Barning’s standplaats. Daardoor is haar werk niet meer met het raadslidmaatschap te combineren.

Nelleke Barning startte in april 2006 als gemeenteraadslid voor de PvdA Maastricht. Zij combineerde het raadslidmaatschap al die jaren met haar baan bij DSM. Als raadslid hield zij zich ondermeer bezig met de portefeuilles economische zaken, cultuur en mobiliteit. Zij was van 2006-2014 lid van het fractiebestuur, als vice-fractievoorzitter naast Manon Fokke en Frans Bastiaens.
Nelleke introduceerde onder andere de 50-dagennorm voor evenementen op de Maastrichtse pleinen, en is een actieve pleitbezorger voor de woonkwaliteit in de stad, die niet alleen onder druk staat van evenementen, horeca en toerisme, maar ook van verkeer en luchtvervuiling. Ook was Nelleke een fervent voorstander van de afschaffing van het zondags winkelverbod. Haar grote drijfveer in de politiek is het verbinden van bevolkingsgroepen en belangen, vanuit de overtuiging dat de PvdA de partij is die bruggen bouwt en mensen verbindt, iets wat juist nu van groot belang is.

Antoine van Lune (31) volgt Nelleke op in de Maastrichtse gemeenteraad. Antoine is op dit moment al burger-niet-raadslid en was van 2012 tot 2014 ook al lid van de gemeenteraad. Antoine heeft zich tot nu toe sterk gemaakt voor voldoende betaalbare huurwoningen in de stad, balans tussen student en stad en een breed kwalitatief cultureel aanbod. Ook is Antoine de financieel specialist van de fractie. Hij zal dit als raadslid blijven doen.

Frans Bastiaens, fractievoorzitter PvdA Maastricht: “De PvdA feliciteert Nelleke van harte met deze mooie nieuwe baan. Wij betreuren het natuurlijk dat we afscheid moeten nemen van een goed en effectief raadslid – Nelleke heeft gedurende haar raadslidmaatschap een waardevolle bijdrage geleverd aan de stad Maastricht, waarvoor we haar van harte bedanken. Gelukkig krijgen we met Antoine een ervaren kracht in de raad. De PvdA zal uiteraard nog op feestelijke wijze afscheid van Nelleke Barning nemen.”

Ferry van Westerhoven, voorzitter van PvdA Maastricht: “Geweldig hoe Nelleke al die jaren, ondanks een zeer drukke baan, zich inzette voor Maastricht en voor de PvdA. Ik wens haar veel succes. En datzelfde wensen we Antoine toe, die nu al een prima bijdrage aan de PvdA fractie en de raad levert.”