Door Antoine van Lune op 18 juni 2013

Belvédère: stilzitten is geen optie

De PvdA-fractie vindt de verlegging van de Noorderbrug, het nieuw leven blazen in het bedrijventerrein Bosscherveld en de renovatie van het Eiffelgebouw cruciaal voor de toekomst van de stad. Het geeft een nieuwe impuls aan de stad. Het is daarom volgens de PvdA geen optie om naar aanleiding van het voorziene tekort onderdelen van het project te schrappen.

Het is goed dat het college van burgemeester en wethouders verschillende oplossingen wil onderzoeken om het tekort binnen tien jaar weg te werken. De PvdA-fractie wil dat bij de uitvoering van het project de onderdelen met de meeste economische impact voorrang krijgen. Met een oplopende werkloosheid is dat waar de nadruk op moet liggen.

De PvdA wil dat de gemeenteraad intensief betrokken wordt de komende periode bij de uitwerking van de verschillende mogelijkheden om het tekort terug te dringen.

130618 Raadsbijdrage Belvédère

Antoine van Lune

Antoine van Lune

Bekijk hier de persoonlijke flyer van Antoine van Lune 2016 – Raadslid Portefeuille: Wonen, Stadsontwikkeling, Studenten, Cultuur en Financiën. 2014 – 2016 Burger niet-raadslid Commissie Stadsontwikkeling Commissie Algemene Zaken en Middelen Periode 2012-2014 Raadslid Lid van de raadscommissie Stadsontwikkeling Lid van de raadscommissie Algemene Zaken en Middelen Redactielid en vice-voorzitter “Lokaal bestuur”   Intro: Antoine

Meer over Antoine van Lune