Door op 21 juni 2014

Berichten uit de raadsvergadering

De Raadsvergadering dinsdag 17 juni jl. duurde een uur. Een unicum bleek later. Ook wat inhoud betreft: de Raad was het snel eens.

Veel hamerstukken maar ook een viertal actuele moties waar de PvdA een dikke vinger in de pap had. Twee door de PvdA ingediende moties, een motie inhakend op een PvdA motie en een opnieuw ingediende motie die eerder door de PvdA en Groen Links ingediend was maar het niet gehaald had verleden jaar. Die laatste motie betrof de motie die proefboringen schaliegas verwierp. Met als belangrijkste argument: de enorme risico’s voor het milieu vwb ons grondwater.. Brede steun bleek alras.

De motie honorering zorgaanbieders werd namens de PvdA gepassioneerd ingeleid door Frans Bastiaens. De PvdA verzocht het college om bij het afsluiten van een contract met een zorgaanbieder rekening te houden met de verhouding tussen de beloning van besturen en directie en de omvang van de organisatie. En absoluut niet in zee te gaan met zorgaanbieders die zich niet houden aan de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semi publieke sector (WNT). De gemeente is opdrachtgever dus heeft ook wat in de melk te brokkelen. De melk verzuurt niet. De Raad stemde in met grote meerderheid.

Boeiend was de motie leefbaarheid Limmel. Ingebracht door het CDA en direct tijdens de inleiding van harte ondersteund door de PvdA. Een beetje tegen de orde van de vergadering in, die steun, maar dat bomde niet. Bomde later wel want ondanks dat het College de motie met kracht ontraadde, liet de SP samen met de PvdA, en later veel andere partijen zien wat het betekent progressief inhoudelijk debat te voeren waarbij de Raad in praktijk bracht wat het College bij haar aantreden propageerde: luister naar de signalen uit de bevolking en handel daarnaar. Dat had de PvdA, het CDA, de SP en andere partijen gewoon gedaan. Het college kon niet veel anders dan minzaam lachen, een beetje als de bekende boer met opspelende kiespijn. De motie werd met meerderheid overgenomen.