Door Antoine van Lune op 8 februari 2014

Bezorgd om inbraakgolf in Limmel en Scharn

Vandaag – 8 februari 2014 – berichten L1 en Dagblad de Limburger dat Maastricht met twee wijken (Limmel en Scharn) in de top 15 van wijken waar het meest wordt ingebroken. Zorgwekkend, vooral als je bedenkt dat Maastricht ook al jaren slechts scoort op het gebied van fietsendiefstal.
De PvdA-fractie vindt het opduiken van deze wijken in de lijst van meest diefstalgevoelige buurten een ontwikkeling die moet worden omgebogen. Veiligheid in de wijken heeft volgens de PvdA-fractie de hoogste prioriteit, omdat de bewoners zich in hun eigen omgeving vrij en zonder zorgen moeten kunnen bewegen.

De burgemeester heeft tijdens zijn nieuwjaarstoespraak aangegeven dat hij werk gaat maken van meer veiligheid in 2014. Wij vinden het positief dat de burgemeester veiligheid topprioriteit heeft gemaakt, maar de PvdA-fractie wil dat de burgemeester na woorden nu ook met daden komt.

De PvdA heeft daarom de volgende vragen aan het College gesteld.
1. Kunt u ons aangeven wat het aantal inbraken is geweest in de verschillende wijken in de afgelopen vier jaar?
2. Welke maatregelen heeft u tot nu toe genomen om het aantal inbraken te verminderen en de pakkans van inbrekers te vergroten?
3. Welke maatregelen gaat u treffen om het aantal inbraken te verminderen en de pakkans van inbrekers te vergroten?

Berichtgeving L1 over inbraakgolf

Antoine van Lune

Antoine van Lune

Bekijk hier de persoonlijke flyer van Antoine van Lune 2016 – Raadslid Portefeuille: Wonen, Stadsontwikkeling, Studenten, Cultuur en Financiën. 2014 – 2016 Burger niet-raadslid Commissie Stadsontwikkeling Commissie Algemene Zaken en Middelen Periode 2012-2014 Raadslid Lid van de raadscommissie Stadsontwikkeling Lid van de raadscommissie Algemene Zaken en Middelen Redactielid en vice-voorzitter “Lokaal bestuur”   Intro: Antoine

Meer over Antoine van Lune