Door Anita van Ham op 9 januari 2014

Brandbrief: Openbaar vervoer voor iedereen!

In 2016 moet de provincie het openbaar vervoer opnieuw aanbesteden, omdat de huidige concessie afloopt. Op grond van op dit moment bekende eisen in het bestek, bestaat de dreiging dat met die heraanbesteding van het OV in Maastricht niet in elke wijk meer een stadsbus zal rijden. Een zorgelijke situatie voor mensen die van het OV afhankelijk zijn, voor scholieren, voor ouderen, voor mensen die minder mobiel zijn.
Dit is voor de Partij van de Arbeid reden om – nogmaals – onder de aandacht van het Stadsbestuur én het Provinciebestuur te brengen dat dit onaanvaardbaar is. Raadslid Anita van Ham (Stadsbeheer, Milieu en Mobiliteit) schreef onderstaande brandbrief aan het College van Burgemeester en Wethouders.

In het kader van de Provinciale aanbestedingsprocedure heeft het provinciebestuur het eisenpakket bekend gemaakt waaraan de nieuwe Limburgse streekvervoerder vanaf 2016 moet voldoen.
Hieruit blijkt dat een aantal kleine kernen, maar ook een aantal Maastrichtse wijken vanaf die datum geen openbaar vervoer meer zullen kennen.

Als Partij van de Arbeid maken wij ons daar grote zorgen over.
De samenleving maakt een onmiskenbare beweging door naar kleinschaligheid. Mensen worden op buurtniveau weer verantwoordelijk voor zichzelf en elkaar.
Het decentraliseren van jeugdzorg, WMO en langdurige zorg, de participatiewet maar ook de wet op het passend onderwijs en de zogenaamde kostendelersnorm maken mensen en organisaties in de buurt verantwoordelijk voor een gedeelde toekomst.

In een aantal wijken in Maastricht zal vanaf 2016 geen bus meer rijden. In een enkele wijk is dit nu al het geval – bewoners wordt het onmogelijk gemaakt om met het openbaar vervoer vanaf een redelijke afstand van huis naar een ander deel van de stad te reizen.
Dit is in grote tegenstelling tot de beweging die we willen en moeten maken naar kleinschaligheid. Ouderen die langer zelfstandig moeten blijven wonen moeten ook de wijk uit kunnen en dat geldt ook voor alle andere mensen die dusdanige beperkingen ervaren waardoor ze de grotere afstaand naar de verder weg gelegen bushalte niet kunnen overbruggen. De Belbus of Vervoer Op Maat alleen zijn daartoe niet toereikend.

Daarnaast strookt dit natuurlijk ook niet met onze gezamenlijke ambitie om de Maastrichtse binnenstad autoluw te maken. Bewoners zullen bij gebrek aan goed en toegankelijk openbaar vervoer juist vaker op de auto (moeten) terugvallen om een boodschap in het centrum te doen.

De PvdA Maastricht roept het college dan ook op om in gesprek te gaan met de Provinciebestuur om de plannen dusdanig bij te stellen dat deze passen bij de maatschappelijke ontwikkelingen, zodat er geen mensen afgesloten worden van de buitenwereld door het ontbreken van van openbaar vervoer.

Juist nu moeten we als besturen goed samen het overzicht houden welke regelingen, wetswijzigingen en andere bewegingen elkaar raken en beïnvloeden. Dié verantwoordelijkheid ligt bij de overheid, niet bij de burger!

Anita van Ham

Anita van Ham

Bekijk hier de persoonlijke flyer van Anita van Ham. 2014-2018 Raadslid / Fractievoorzitter Portefeuille: veiligheid, bestuur, stadsbeheer en mobiliteit Periode tot 2014 Raadslid Lid raadscommissie Stadsbeheer, milieu en mobiliteit Voorzitter raadscommissie Economische en Sociale Zaken Lid van het Presidium   Intro: Anita is geboren (in 1966) en getogen in Maastricht en daar is ze “gruuts”

Meer over Anita van Ham