Door Didier Jacobs op 19 juli 2017

Brandbrief tegen verdwijnen pinautomaten uit buurten

De fractie van PvdA Maastricht krijgt veel klachten van mensen in de buitenwijken over het verdwijnen van pinautomaten van (meest recente) de SNS-bank. Het gaat de PvdA Maastricht aan het hart dat er steeds meer voorzieningen verdwijnen uit de wijken. Daarom hebben wij een brandbrief geschreven aan het College van burgemeester en wethouders én aan de SNS-bank.

In een reactie laat de SNS-bank al weten dat plofkraken met explosieven de reden zijn voor het weghalen van de pinautomaten. Dit kan immers gevaarlijke situaties voor omwonenden tot gevolg hebben. Als PvdA Maastricht willen wij natuurlijk geen gevaarlijke situaties laten voortbestaan en mensen in brengen, maar er moeten toch andere oplossingen mogelijk zijn. Wij denken bijvoorbeeld aan het verplaatsen van pinautomaten naar een andere plek.

Aangezien de SNS-bank in de reactie ook aangeeft in gesprek te zijn met het College van burgemeester en wethouders, gaan wij er van uit SNS-bank en het College met een oplossing komen.

Hier kunt u de brief lezen die PvdA Maastrcht aan het College stuurde:

Maastricht, 12 juli 2017

Geachte leden van het College,

Ons bereiken van diverse kanten berichten van verontruste burgers, die aangeven dat in hun wijk of buurt de pinautomaat buiten gebruik is gesteld, dan wel in de nabije toekomst buiten gebruik gesteld gaat worden.
Het door de SNS bank genomen besluit is voor de PvdA onbegrijpelijk.
Was Uw college wel op de hoogte van het besluit van de SNS-bank om deze pinautomaten buiten gebruik te stellen in de buitenwijken? En wat heeft U ondernomen om ten behoeve van onze burgers de SNS-bank te bewegen van het besluit af te zien? Het kan toch niet zo zijn dat de leuze van het coalitieprogramma ‘Wij Maastricht’ alleen voor het Centrum geldt?
Mocht u niet op de hoogte zijn geweest van het genomen besluit, verzoeken wij u met klem om ten behoeve van alle inwoners van Maastricht per omgaande contact op te nemen met de SNS-bank om op die wijze te bezien hoe het besluit teruggedraaid kan worden, dan wel alternatieven onderzocht kunnen worden om ook de bewoners van de buitenwijken in staat te stellen op redelijke afstand gebruik te kunnen maken van een pinautomaat.
Wij horen graag van U welke stappen u gaat ondernemen en welke resultaten een en ander oplevert.

Met vriendelijke groet,
Didier Jacobs, burgerlid PvdA Maastricht
Josje Godwin, raadslid PvdA Maastricht

Didier Jacobs

Didier Jacobs

Bekijk hier de persoonlijke flyer van Didier Jacobs 2014 – Burgerraadslid Portefeuille: Sport, economie, drugsbeleid

Meer over Didier Jacobs