Door Jintro Pauly op 13 juli 2017

Burgers voortaan betrokken bij duurzame energieprojecten

Het betrekken van buurtbewoners en het creëren van maatschappelijk draagvlak gaat zwaarder meewegen bij duurzame energieprojecten van de gemeente. Dat is het gevolg van een voorstel van de PvdA Maastricht dat dinsdag 11 juli jl. is aangenomen door de gemeenteraad. Met uitzondering van de Partij Veilig Maastricht stemde de hele gemeenteraad voor dit voorstel.
In de praktijk zal dit voorstel ertoe leiden dat duurzame energieprojecten waarbij burgers betrokken zijn meer kans krijgen ten opzichte van energieprojecten waarbij dit niet het geval is. Het betrekken van burgers bij een duurzaam energieproject kan bijvoorbeeld door hen bijvoorbeeld door een energiecoöperatie een aandeel in een zonnepark in hun wijk te laten kopen en zo direct groene stroom uit hun eigen buurt te laten ontvangen.
Door dit voorstel zullen dus meer mensen kunnen meeprofiteren van de overstap naar duurzame energie!

Jintro Pauly

Jintro Pauly

Mijn naam is Jintro Pauly, ik ben 19 jaar oud en heb sinds oktober 2015 het genoegen om voorzitter van de Jonge Socialisten Limburg te mogen zijn. Ik ben geboren en opgegroeid in Maastricht, maar ik heb ook een paar jaar net over de Belgische grens in Vroenhoven gewoond. Op het moment studeer ik aan

Meer over Jintro Pauly