9 augustus 2013

Corporaties voorkom huisuitzettingen!

In Nederland, en ook in Maastricht, is het aantal huisuitzettingen door de woningbouwcorporaties gestegen. Deze stijging baart de PvdA-fractie zorgen. Een dak boven het hoofd is een primaire levensbehoefte. Het is daarom volgens de PvdA-fractie van groot belang om te voorkomen dat het zover komt dat er uithuiszettingen plaatsvinden. Daarom is een proactief beleid in Maastricht noodzakelijk.

Antoine van Lune: “Alles moet erop gericht zijn op het voorkomen dat de schulden zo hoog oplopen dat uithuiszetting de enige mogelijkheid is. We willen daarom dat zo snel mogelijk stevige afspraken over het incassobeleid met de Maastrichtse woningbouwcorporaties worden gemaakt.”

Volgens de PvdA-fractie zijn er verschillende mogelijkheden om huisuitzettingen te voorkomen. Zo zouden corporaties kunnen overwegen huurders een financiële prikkel geven door automatische incasso van de hhurpenningen goedkoper te maken, dan het betalen van de huur bij kas of acceptgiro. Er zijn ook verschillende waarschuwingssystemen te bedenken ter voorkoming van betalingsachterstanden, zoals het voorzien van betalingsherinneringenn van speciale persoonlijke opmerkingen voor de ontvanger op de envelop; een systeem dat in Groot Britannië tot opmerkelijke resultaten heeft geleid. Daarnaast is het van belang goede afspraken te maken met bijvoorbeeld het maatschappelijk werk.

De fractie heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de huisuitzettingen.
De vragen kunt u hier inzien Vragen ex art 39 RvO – uithuiszettingen 08082013