6 oktober 2017

Cultuurdebat: samenwerken én elkaar met rust laten waar dat moet

Woensdagavond 4 oktober j.l. organiseerde de PvdA-fractie in de Bordenhal een debat over cultuur in Maastricht onder de titel ‘Kul? Of toch kultuur?’ Dit keer was het publiek aan het woord in het theater

Tijdens de opening van het debat zette raadslid Antoine van Lune direct de toon. De bezuinigingen op kunst en cultuur zijn volgens hem onterecht, omdat kunst en cultuur waarde toevoegt aan de stad. In zijn opening daagde hij het publiek uit om met elkaar in discussie te gaan en met concrete ideeën voor de korte en lange termijn te komen.
De thema’s van de avond werden kort ingeleid door Nicolas Mansfield (Nederlandse Reisopera), Ilse Verburgh (De Lindenberg) en Jaap van Royen (Tout Maastricht). De inleiders waren duidelijk gevraagd om het debat uit te lokken en daar slaagden zij in. Er kwam een levendige discussie op gang over onder andere het belang van kunst en cultuureducatie buiten school, de rafelranden van de stad, samenwerking in de regio en het belang van verenigingen in de stad.

Nicolas Mansfield zette de discussie op scherp door te stellen dat het voor Maastricht vijf voor twaalf is. Het gebrek aan samenwerking gaat volgens hem Maastricht opbreken waardoor de stad de boot gaat missen. Hij riep de vele makers, bedenkers en ambassadeurs van kunst- en cultuur in Maastricht op om meer samen te gaan werken. “Samenwerken waar het kan en elkaar met rust laten waar het moet.” Dit leverde een gepassioneerde discussie op. Waarop een van de deelnemers de terechte vraag stelde wat er eigenlijk gebeurd is met alle ideeën uit eerdere discussies in de stad.
Tijdens de avond werden de aanwezigen verrast met een optreden van jonge makers van het Talent Lab van Toneelgroep Maastricht in samenwerking met Via Zuid. In het Talent Lab werken jonge makers vanuit verschillende disciplines samen om een voorstelling te maken.

De nieuwe fractievoorzitter Anita van Ham sloot de bijeenkomst af met een bondige en rode samenvatting en dankte iedereen voor de open discussie. De PvdA gaat aan de slag gaat met de ideeën en reacties die hieruit voort zijn gekomen. Dit keer blijven ideeën niet op de plank liggen.

Laurens Bouvrie maakte foto’s: