12 november 2017

De cultuurbus

Bij de behandeling van de begroting 2018 in de gemeenteraad zal de PvdA-fractie voorstellen om vanaf 2018 een cultuurbus te laten rijden tussen scholen en kunst- en cultuurinstellingen in Limburg.

Volgens de PvdA-fractie is het belangrijk dat kinderen niet alleen binnen school in contact komen met kunst en cultuur, maar ook op locatie, bijvoorbeeld in een museum. Uit het cultuurdebat ‘Kul? Of toch kultuur?’ op 4 oktober 2017 bleek dat het regelen van vervoer voor basisscholen een serieuze drempel is voor het organiseren van buitenschoolse kunsteducatie. Dit beeld wordt ook bevestigd door een eerder onderzoek van de museumvereniging.

Tijdens de debatavond van 4 oktober jl. werd het voorbeeld van Amsterdam aangehaald. De gemeente Amsterdam biedt scholen een gratis cultuurbus aan om musea in de stad te bezoeken. De PvdA-fractie vindt dat wij in Maastricht het wiel niet opnieuw hoeven uit te vinden en stelt voor een plan uit te werken om een dergelijke service vanaf 2018 ook in Maastricht aan te bieden. Scholen kunnen dan veel gemakkelijker buitenschoolse kunst- en cultuureducatie organiseren bij musea in de hele provincie.

Daarnaast wilt de PvdA-fractie dat er in Zuid-Limburg samengewerkt wordt om de cultuurbus voor meer scholen in Zuid-Limburg mogelijk te maken.