Door Antoine van Lune op 1 mei 2013

Een bewogen congres in Leeuwarden

Het afgelopen PvdA-congres in Leeuwarden was mijn laatste congres als congresafgevaardigde van de afdeling Maastricht. Het was ook een van de meest bewogen congressen die ik heb meegemaakt in de jaren dat ik congresafgevaardigde van de afdeling mocht zijn. Er was immers veel emotie bij leden over het plan van het kabinet illegaliteit van vreemdelingen strafbaar wil stellen.

In de ochtend werden de leden van het presidium, de beroepscommissie en de PES-delegatie gekozen. Als lid van de PES-delegatie werd door het partijbestuur onder anderen Janna Besamusca voorgesteld. Een oude bekende van de afdeling Maastricht. Zij was een aantal jaar geleden nog actief bij de JS Maastricht en lid van het bestuur van PvdA Maastricht. De geboren Maastrichtenaar Koen Maes had zich ook kandidaat gesteld, maar werd niet door het bestuur naar voren geschoven. Koen wist dankzij een energieke campagne het een meerderheid van het congres ervan te overtuigen dat hij een geschikte kandidaat is voor de PES-delegatie. Hij zal samen met de andere leden van de PES-delegatie bijeenkomsten in het land organiseren om leden meer te betrekken bij onze Europese sociaaldemocratische partij. Dat is een positieve zaak.

Het inhoudelijke debat tijdens het congres ging voornamelijk over de ‘Van Waarde’-resolutie en de moties over de strafbaarstelling van illegaliteit. De ‘Van Waarde’-resolutie zet een duidelijke stip op de horizon voor de toekomst. Tijdens het congres zijn er mede door onze afdeling een aantal amendementen ingediend om het duurzame en internationale karakter van onze partij tot uitdrukking te laten komen. Tijdens het Ipanema debat over Van Waarde was er immers discussie geweest over het feit dat in de resolutie niets over internationale solidariteit en duurzaamheid staat. Dat past niet bij een sociaaldemocratische visie voor de toekomst. Deze amendementen zijn door het partijbestuur overgenomen.

Aan het eind van het congres werden de moties tegen strafbaarstelling van illegalen besproken. Samen met Sander Terphuis en vele andere congresafgevaardigden heb ik duidelijk gemaakt dat de maatregel indruist tegen de waarden waar de PvdA voor staat en de beginselen van onze rechtstaat. Zoals ik al zei ging dit met veel emotie gepaard. Zeker op het moment dat er voorbeelden uit de directe omgeving van congresafgevaardigden gegeven werden. Uit de stemming bleek dat een overweldigende meerderheid van het congres wil dat er geen strafbaarstelling van illegaliteit komt. Hiermee is een duidelijk signaal afgegeven aan de Tweede Kamerfractie. Diederik Samsom heeft aangegeven de motie niet te kunnen uitvoeren, maar er alles aan zal doen om het asielbeleid humaner te maken.
Ik was verbaasd over de reactie van Samsom, omdat ik niet had verwacht dat hij zo direct en zo scherp zou reageren. Niet alleen bij mij was er verbazing, maar ook bij veel andere leden. Sommige leden waren zelfs boos en teleurgesteld. Diederik Samsom heeft nu het partijbestuur verzocht om 12 mei a.s. een politieke ledenraad te organiseren, omdat hij over de keuze verantwoording wil afleggen. Dat is volgens mij een wijs besluit, want zo kan er open gesproken worden over de keuze. Dat was niet mogelijk op het congres, omdat de speech van Diederik Samsom de afsluiting van het congres was.

Antoine van Lune

Antoine van Lune

Bekijk hier de persoonlijke flyer van Antoine van Lune 2016 – Raadslid Portefeuille: Wonen, Stadsontwikkeling, Studenten, Cultuur en Financiën. 2014 – 2016 Burger niet-raadslid Commissie Stadsontwikkeling Commissie Algemene Zaken en Middelen Periode 2012-2014 Raadslid Lid van de raadscommissie Stadsontwikkeling Lid van de raadscommissie Algemene Zaken en Middelen Redactielid en vice-voorzitter “Lokaal bestuur”   Intro: Antoine

Meer over Antoine van Lune