2 september 2013

Een plastic pluim voor Manon Fokke: Overwegende dat aanpak aan de bron beter is dan aanpak van de gevolgen

Tijdens haar maidenspreech op 20 november 2012 richtte Manon Fokke zich indringend tot de staatssecretaris van Milieu over het gebruik van microplastics in cosmetica en andere (verzorgings)producten:

“‘Van afvalstof naar grondstof’ wordt naar de mening van de PvdA een bijna onmogelijke opgave als we niet ingrijpen in het huidige gebruik van microplastics in onder meer cosmetica. Je hoeft maar even de supermarkt of drogist binnen te lopen en je vindt tandpasta of shampoo waar kleine stukjes plastic, de zogenaamde microplastics, in zijn verwerkt. Deze plastics komen vervolgens via de afvoer in het oppervlaktewater terecht, met alle gevolgen van dien.
Jaren geleden is er hard gestreden om iets te doen aan de vervuilende koelkasten en haarlakken. Nu moeten we als PvdA dus constateren dat er weer verschillende producten op de markt zijn, die erg vervuilend zijn voor ons milieu, in dit geval ons oppervlaktewater. De PvdA vindt dan ook dat hierop moet worden ingegrepen. Het is te makkelijk van de cosmetica-industrie om bijvoorbeeld tandpasta vol te stoppen met microplastics. Het milieu is te belangrijk om toe te staan dat via ‘goedkope stappen snel thuis’ de industrie dergelijke middelen in cosmetica verwerkt, terwijl ook gewoon duurzame middelen voorhanden zijn.
Gelukkig is er inmiddels ook al een aantal bedrijven dat zelf heeft besloten te stoppen met het toevoegen van microplastics. Maar we zijn er nog niet.
De PvdA is van mening dat we hier als overheid onze verantwoordelijkheid moeten nemen en voor de toekomst vast zouden moeten leggen dat in de cosmetica dergelijke microplastics niet langer mogen worden gebruikt.”

Deze maidenspeech leidde tot een motie van Manon Fokke tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van Milieu en Infrastructuur (33400 XII, nr. 26) die met instemming van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, D66, GroenLinks, het CDA, de ChristenUnie en de SGP werd aangenomen:

“De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat de vervuiling met microplastics leidt tot vervuiling van de zee en het oppervlaktewater en er microplastics terechtkomen in de voedselketen;
constaterende dat in cosmetica veel gebruik gemaakt wordt van microplastics waar alternatieven mogelijk zijn;
overwegende dat aanpak aan de bron beter is dan aanpak van de gevolgen;
verzoekt de regering, met de cosmetica-industrie in gesprek te gaan over het vermijden van het gebruik van microplastics in cosmetica;
verzoekt de regering tevens, zich in Europees verband in te zetten voor een verbod op microplastics in cosmetica,
en gaat over tot de orde van de dag.
Fokke”

en tot kamervragen van Manon Fokke en Lutz Jacobi, én uiteindelijk in twee moties van Manon Fokke en Agnes Mulder (CDA) die beoogden financiering te vinden voor een grootscheepse voorlichtingscampagne over microplastics. Inmiddels had de regering ook toegezegd om in Europees verband voor een verbod op deze plastics te zullen pleiten.

Verschillende maatschappelijk organisaties waren zeer verheugd dat het probleem van de microplastics eindelijk op de nationale en Europese politiek agenda is gezet.
De Plastic Soup Foundation reikte daarom op 1 september jl. tijdens de slotdag van de grote strandenopruimactie van o.a. de Stichting Noordzee en verschillende PvdA-afdelingen in strandtent Paal 69 in Zandvoort een uit plastic afval gemaakt kunstwerkje uit aan Manon Fokke: de politieke pluim 2013.

 

Politieke Pluim Manon Fokke Plastic Soup Foundation

Manon Fokke ontvangt uit handen van de voorzitter van de Plastic Soup Foundation, Maria Westerbos, “De Politieke Pluim” voor haar inzet tegen de microplastics.

De politieke Pluim 2013 Manon Fokke Plastic Soup Foundation

De plastic pluim.