1 december 2013

Europese Identiteit en de Euregio met keynote speakers David Engels en André Postema

In 1992 besloten Europese staatshoofden en regeringsleiders in Maastricht tot het invoeren van een gezamenlijke munt, de Euro. Nu, ruim twintig jaar later, weten we dat een muntunie zonder politieke unie niet goed werkt, ontdekken we dat banken meer invloed hebben op de politiek dan de kiezer, en lijkt het erop dat in Brussel de democratie het aflegt tegen de technocratie.

Nu, in 2013, stellen wij, sociaaldemocraten uit Nederland, Duitsland, België en Luxemburg, ons in Maastricht de vraag of Europa een echte gemeenschap kan worden zonder een gezamenlijke identiteit. Wat hebben wij Europeanen met elkaar gemeen, dat ons onderscheidt van anderen? Kunnen wij samen de schouders eronder zetten om onze toekomst in te richten zonder dat wij een gedeeld gevoel van betrokkenheid hebben?

Dat zijn de vragen, die aan de orde komen op zaterdag 14 december bij de bijeenkomst van de PvdA werkgroep Europa en de afdelingen van sociaaldemocratische partijen in België, Duitsland en Limburg, die zich verbonden voelen met de Euregio.

Het programma ziet er als volgt uit:

– 10.30 – 11.00 Inloop, ontvangst
– 11.00 – 11.10 Opening
– 11.10 – 12.00 Lezing over Europese identiteit door David Engels (*)
– 12.00 – 13.00 Lunch
– 13.00 – 15.00 Workshops deelnemers bediscussiëren deze vragen in groepen
– 15.30 – 16.00 André Postema, vice-president Executive Board Maastricht University en lid van de Eerste Kamer voor de PvdA
– 16.00 – 17.00 Plenaire discussie
– 17.00 Afsluiting en borrel

(*) David Engels komt uit het Duitstalige deel van België. Hij is hoogleraar in Brussel (ULB) en deed met studenten onderzoek naar het onderscheidende van de Europese identiteit. Hij ziet parallellen tussen de huidige toestand in de EU en de nadagen van de Romeinse republiek. Ook toen was de bevolking van een groot rijk slechts verbonden rondom zogenaamd universele waarden. Dit bond de inwoners te weinig samen. De republiek werd vervangen door een keizerrijk, waarmee de burgers zich wel konden identificeren. Gaat de EU ook zo’n kant op?

Wilt u over deze vragen meedenken, meld u zich dan aan via WerkgroepEuropa@PvdA.nl met in de onderwerpregel ‘Maastricht 14.12’. Aan deelname zijn geen kosten verbonden, en de PvdA biedt u koffie/thee, vlaai, en de eerste ronde drankjes van de borrel aan.
De luxe lunch, verzorgd door de Hoge Hotelschool in Maastricht, is voor eigen rekening (€ 12,50 pp.). Bij aanmelding voor deze dag gaan we er vanuit dat u zich hier tevens voor aanmeldt; geef het s.v.p. even aan als u dit niet wenst.

Deze bijeenkomst is Euregionaal en daarom meertalig: Nederlands, Duits en Frans. Wij gaan er – geruggesteund door eerdere ervaringen – vanuit, dat als iedereen langzaam in zijn eigen taal spreekt, dit voor de anderen te volgen is. In voorkomende gevallen kan vertaalhulp geboden worden.

Deze bijeenkomst zal plaatsvinden in de Hoge Hotelschool Maastricht.
Adres: Bethlehemweg 2, 6222BM, Maastricht.
Routebeschrijving

Ik hoop u op 14 december in Maastricht te treffen!

Namens de PvdA werkgroep Europa,
Albert Nuss, Jeroen Moes, Bo Lemmens en Anna Barbara Baburek,

Liesbeth van Binnebeke
secretaris/campagnecoördinator PvdA Maastricht