Door op 2 oktober 2016

Experimenteren in de bijstand

Tot vreugde van PvdA Maastricht is inmiddels duidelijk geworden dat staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Klijnsma (PvdA) met ingang van januari 2017 groen licht heeft gegeven voor een proef met de bijstandsuitkering.
Uitkeringsgerechtigden hoeven dan geen strikte regels meer na te leven en mogen meer bijverdienen. In totaal mogen 25 gemeenten aan deze proef deelnemen.

De PvdA Maastricht vindt deze proef belangrijk, omdat er in samenwerking met de Universiteit onderzocht kan worden of bijstandsgerechtigden mogelijk eerder aan het werk komen dan nu het geval is onder de strenge bijstandsregels.
Een meerderheid van de Maastrichtse gemeenteraad bevidnt zich aan de zijde van de PvdA en is voorstander van een proef. Er is reeds regelmatig over gesproken, maar een en ander heeft nog niet geleid tot concrete actie.
Daarom stelt Josje Godwin-Weherens nu vragen aan het college.

De vragen luiden:
1. Heeft de gemeente Maastricht zich aangemeld voor deelname aan deze proef? En zo ja, is zij een van de 25 gemeenten, die mogen deelnemen?
2. Indien dit nog niet het geval is, bent u het met de PvdA eens, dat dit dan alsnog per omgaande dient te gebeuren, zodat deze proef ook in Maastricht op 1 januari 2017 van start kan gaan?