Geen bussen aan de Meerssenerweg

Door Anita van Ham op 29 december 2017

De Partij van de Arbeid Maastricht heeft het college van Burgemeester en Wethouders vragen gesteld over de situatie op de Meerssenerweg. Bewoners ondervinden onacceptabel veel overlast van de langeafstandbussen die daar nu een tijdelijke halte hebben.
Er ligt een voorstel om deze halte te verplaatsen naar enkele meters verderop aan diezelfde weg. Daarmee wordt de overlast niet aangepakt!

 

Lees hier de vragen:

Maastricht, 29 december 2017

Geacht College,

Tijdens een bijeenkomst eerder deze maand vernamen wij plannen om de tijdelijke bushalte voor langeafstandbussen aan de Meerssenerweg te vervangen voor een blijvende halte enkele tientallen meters verderop, nog steeds op de Meerssenerweg.

Dit ondanks veelvuldig en langdurig verzet van de bewoners die onverantwoord veel overlast van deze haltes ervaren. De bewoners hebben dit eerder al meermaals bij u aangegeven en ook tijdens de informatieavond werd duidelijk hoe ernstig die overlast is.

Daarbij stelden wij al de vraag waarom deze bussen niet kunnen halteren bij P&R Noord of bij P&R Zuid. Hier zijn immers geen directe omwonenden en bovendien wordt bij P&R Noord al ingezet op kleinschalige horeca waar de reizigers gebruik van zouden kunnen maken. Ook is hier ruim plaats voor het brengen en halen van reizigers.

Een verplaatsing naar een P&R zou de bewoners van de Meerssenerweg van overlast bevrijden en daarbij de verkeersveiligheid en luchtkwaliteit in die toch al zo drukke straat met veel doorgaand verkeer enorm bevorderen.

Naar aanleiding hiervan stellen wij dan ook de volgende art. 47 vragen:

1. Heeft u bij de busmaatschappijen aangegeven dat P&R Noord en Zuid een betere optie zijn? Zo ja, wat waren de reacties. Zo nee, waarom niet.

2. Heeft u hierbij aangegeven dat (op P&R Noord) ook horecavoorziening gepland is op korte termijn en dat dit ook voor hun reizigers aantrekkelijk is? Zo ja, wat waren de reacties. Zo nee, waarom niet.

3. Bent u het met de PvdA eens dat halteren aan de Meerssenerweg voor zowel veiligheid als luchtkwaliteit een onacceptabele situatie is? Zo nee, waarop baseert u dat veiligheid en luchtkwaliteit acceptabel is?

4. Wanneer komt het voorstel om een halte voor deze busdiensten te realiseren elders op de Meerssenerweg naar de gemeenteraad voor overleg?

Met vriendelijke groet,

Namens de PvdA-fractie Maastricht,

Anita van Ham
Jintro Pauly

 

Lees ook de berichtgeving in Dagblad de Limburger van 29 december 2017.
Klik op de foto om hem te vergroten.

 

Anita van Ham

Anita van Ham

Bekijk hier de persoonlijke flyer van Anita van Ham. 2014-2018 Raadslid / Fractievoorzitter Portefeuille: veiligheid, bestuur, stadsbeheer en mobiliteit Periode tot 2014 Raadslid Lid raadscommissie Stadsbeheer, milieu en mobiliteit Voorzitter raadscommissie Economische en Sociale Zaken Lid van het Presidium   Intro: Anita is geboren (in 1966) en getogen in Maastricht en daar is ze “gruuts”

Meer over Anita van Ham