Geen vrachtwagenverbod Maastricht-West: bewoners in de steek gelaten

10 oktober 2019

Geen vrachtwagenverbod voor Maastricht-West, ondanks alle beloftes. Dat is het resultaat van het debat in de gemeenteraad van dinsdag 8 oktober jl..
De bewoners aan de Tongerseweg voelen zich terecht in de steek gelaten.

Dinsdag 8 oktober jl. werd in de gemeenteraad weer gesproken over wat “Verkeersmaatregelen Maastricht-West” is gaan heten. Het gaat hier om maatregelen die eindelijk eens een keer een einde gaan maken aan de jarenlange ernstige overlast en onveiligheid aan de Tongerseweg.

Deze weg wordt namelijk dag-in-dag-uit misbruikt als sluiproute voor zwaar vrachtverkeer. Vrachtwagens die de ramen in hun kozijnen doen trillen en die met een rotvaart over de toch al zo smalle weg razen en zo een gevaar voor elke kleinere verkeersdeelnemer zijn. Vrachtwagens die bovendien rampzalig zijn voor de luchtkwaliteit.

Al jaren doen bewoners van de Tongerseweg en directe omgeving de ene poging na de andere om bij de politieke partijen gehoor te vinden. Dat lukt rond verkiezingstijd uiteraard heel aardig. Dan hebben partijen alle begrip voor de situatie. Zelfs tot na de verkiezingen blijft hun verzoek de aandacht krijgen: een vrachtwagenverbod voor de Tongerseweg. Geen enkele vrachtwagen meer doorlaten vanaf de Belgische grens. En ook eindelijk eens de lang-beloofde reconstructie van de weg: de fundering, het asfalt en wegversmallingen vervangen of aanbrengen.

Die belofte mag toch eindelijk eens ingevuld gaan worden, want in het Coalitieakkoord van CDA, Groen Links, Seniorenpartij Maastricht, D66, VVD en SP staat letterlijk opgenomen:

Vrachtverkeer uit België dat Maastricht niet als eindbestemming heeft, rijdt ook niet door de stad.

Op basis van dit uitgangspunt komen we tot een structurele oplossing voor de lange termijn met vooruitlopend hierop reducerende maatregelen op de korte termijn.

Een vrachtwagenverbod dus, voor heel Maastricht-West.

Tijdens de raadsvergadering van 8 oktober wilde de PvdA – gesteund door 50plus, de Liberale Partij Maastricht, Groep Gunther, de PVV en Groep Maassen – het college en de coalitiepartijen houden aan deze belofte. Hierbij hadden we zelfs de steun van het CDA als enige coalitiepartij.

In een soms fel debat hebben we samen met de oppositiepartijen gepleit voor een vrachtwagenverbod op korte termijn. En niet weer jarenlang proberen of andere maatregelen ook de vrachtwagens zouden weghouden. De PvdA was en is van mening dat het nu klaar is: de bewoners zijn lang genoeg proefkonijn geweest van allerlei lapmiddeltjes.

Helaas werd het debat vooral gevoerd op basis van discutabele rapporten en tellingen. Cijfers gebruiken om gevoelens te meten. Cijfers die soms oud en soms ronduit gekleurd zijn of naar believen als positief uitgelegd worden. De bewoners vonden bij het college en bij een overgroot deel van de gemeenteraad nu geen gehoor meer…

Omdat de voltallige coalitie uiteindelijk toch voor de lapmiddelen en nieuwe beloftes stemde, heeft een concrete, haalbare en effectieve kortetermijnoplossing het niet gehaald: er komt definitief geen vrachtwagenverbod voor Maastricht-West.