Door op 25 maart 2014

Gemeenteraadverkiezingen 2014

Op 19 maart kwam de uitslag na een dag met voorspellingen, die al niet optimistisch waren, hard aan. De PvdA Maastricht verloor t.o.v. 2010 twee zetels. Daarmee werd onze partij even groot als de SP, D66 en het CDA. De SP boekte een grote overwinning met een groei van 2 naar 5. De Senioren parij Maastricht (SPM) maakte de beste uitslag van allemaal en werd met 6 zetels de grootste in de raad.
En zoals dat gebruikelijk is nam deze partij als de grootste het voortouw. De door de SPM aangezochte 2 informateurs voerden op 22 maart jl. reeds verkennende gesprekken met meerdere partijen, waaronder de PvdA. De rapportage van de informateurs valt aan het eind van deze week te verwachten.

De gekozen fractie, die het voortouw heeft bij het nu plaats vindende proces, bestaat uit Albert Nuss, Nelleke Barning, Frans Bastiaens, Anita van Ham en Hassan Es Sadki.

Het afscheid van Josje Godwin-Wehrens, Ramazan Ekinci en Antoine van Lune als leden van de gemeenteraad wordt deze week al genomen in de raadzaal.
Met name Josje en Antoine hebben een grote rol gespeeld in de afgelopen jaren in de Maastrichtse politiek. Wat Josje betreft moet worden vermeld dat zij 8 jaar lang voor menige inwoner(woonster) van de stad een echt PvdA-boegbeeld was met diepe wortels in menige buurt.
Antoine zorgde voor de belangrijke contacten met de studenten en werkende jongeren en was daarmee het bewijs dat de PvdA Maastricht een partij is die ook de jongeren aanspreekt.

Het afscheid van hen als onze volksvertegenwoordigers zal plaats vinden tijdens de eerstvolgende ALV, die we binnenkort hopen te kunnen plannen. Een en ander hangt samen met het verloop van het proces rond de vorming van een nieuw college voor de stad.

Tijdens die ALV zullen we ook afscheid nemen van Jacques Costongs die zijn vertrek uit de Maastrichtse politiek reeds voor de verkiezingen heeft aangekondigd.

Monique Quint-Maagdenberg
Voorzitter afd.bestuur PvdA
25-3-14