Monumentaal graf Anna Wijnandts-Louis behouden

Door Manon Fokke op 12 december 2017

Anna Cornelia Wijnandts-Louis is niet zomaar iemand. Ieder keer wanneer je de trappen betreedt op weg naar de raadzaal van Maastricht kom je haar tegen. Ze werd in 1920 als eerste vrouw voor de SDAP gekozen in de Maastrichtse gemeenteraad (gedurende de eerste zeven jaren als enige vrouw in het stadsbestuur van Maastricht) en was 25 jaar lang volksvertegenwoordiger.

Op 12 december 2017 is het honderd jaar geleden dat vrouwen overal in Nederland het recht kregen om gekozen te worden. Daarom vinden er ook allerlei festiviteiten en lezingen plaats. Het zou toch meer dan jammer zijn dat in Maastricht op hetzelfde moment wordt besloten dat het graf van Anna Louis Wijnandts-Louis, het eerste vrouwelijke raadslid, geruimd zou mogen worden, omdat er geen geld meer is om het te onderhouden.

Anna Cornelia Wijnandts-Louis is van belangrijke waarde voor Maastricht, daarom kreeg ze een mooie plek in Mosae Forum en daarom verdient zij wat ons betreft ook een voor iedereen toegankelijke plek op de begraafplaats Tongerseweg.

Wij zijn trots op de mensen die hard hebben gestreden voor rechten die wij heden ten dage zo vanzelfsprekend vinden.

Onlangs hadden wij vernomen dat het graf van Anna Cornelia Wijnandts-Louis op de bergraafplaats aan de Tongerseweg mogelijk zou worden geruimd, omdat de grafrechten zouden verlopen (vak R, grafnr. 174C). Hierom hebben wij een brief gestuurd naar wethouder Willems.

De wethouder was het gelukkig met ons eens, en dat heeft erin geresulteerd dat het graf zal blijven bestaan en er naar subsidie zal worden gezocht om het graf op te knappen!

Met vriendelijke groet,
Anita van Ham & Manon Fokke

 

Manon Fokke

Manon Fokke

Lijsttrekker PvdA Maastricht bij de gemeenteraadsverkiezingen 2018 Bekijk hier de persoonlijke flyer van Manon Fokke.   2012 – 2017 Lid van de Tweede Kamer 2006 – 2012 Raadslid – fractievoorzitter   Intro “Politici zijn gewone mensen, met alles wat daarbij hoort.” Ik heb altijd belang gehecht aan zaken als inspraak, zeggenschap en je mening kenbaar

Meer over Manon Fokke