3 september 2015

Het rechtbankdossier: déshabiller Saint Pierre pour habiller Saint Paul

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 1 september jl. werd raadsbreed een motie aangenomen om het voorgenomen besluit van de Raad voor de Rechtspraak om de hoofdzetel van de rechtbank Limburg te verplaatsen naar Roermond aan te vechten.
De motie was een initiatief van PvdA fractievoorzitter Frans Bastiaens.

Lees hier de motie:
Motie Rechtbank Limburg

In het vervolg hierop heeft burgemeester Annemarie Penn-te Strake haar zorgen geuit. Ze gaf aan te zullen strijden tegen het besluit. De wijze waarop de Raad voor de Rechtspraak de besluitvorming in het vat heeft gegoten verdient vooral ook niet de schoonheidsprijs. Door Maastricht zal ook een brandbrief aan de Minister van Veiligheid en Justitie worden gestuurd. Volgens veel bestuurders (o.a. de burgemeester van Heerlen, de gouverneur) en de Universiteit Maastricht is het sluiten van de rechtbank Maastricht als volwaardige locatie voor rechtspraak een slechte zaak. Dit is zoals de Franssen zeggen: «déshabiller saint Pierre pour habiller saint Paul». Dit is puur Maastricht uitkleden ter faveure van Roermond. Brede lobby in Den Haag is noodzakelijk: de stad Maastricht heeft af en toe een duw uit de landelijke politiek nodig om daar te komen waar het wellicht al dacht te zijn.

Lees hier de brief van burgemeester Penn:
Brief burgemeester Penn over rechtbank Limburg

Lees hier de berichtgeving in Dagblad de Limburger over de raadsvergadering:
A DDL-20150902
B DDL-20150902