31 mei 2013

Ipanema in het teken van Jeugdwerkloosheid

In Zuid-Limburg is jeugdwerkloosheid een schrijnend probleem, en dreigt er een ‘verloren generatie’ te ontstaan. In de strijd tegen deze problematiek zijn er in Limburg al verscheidene initiatieven ontplooit, waarmee op lokaal niveau succes lijkt te zijn geboekt. De PvdA Maastricht organiseert een Ipanemadebat voor de regio waarin plannen en initiatieven om de werkeloosheid terug te dringen kritisch besproken worden.

Initiatieven waarin Provincie en bedrijfsleven de handen ineenslaan zijn uiteraard mooi, maar leveren ze ook op langere termijn de broodnodige banen op? Hoe kunnen we de cirkel van een aaneenschakeling van flexcontracten doorbreken? Mensen uit een uitkering houden is broodnodig, maar dient er in tijden van grootschalige jeugdwerkloosheid niet juist stil te worden gestaan bij de kwaliteit van werk? Wie heeft er ‘voorrang’ op de arbeidsmarkt wanneer de economie straks weer aantrekt? Hoe kunnen we de kloof tussen jongeren en ouderen verkleinen als het gaat om ‘goede banen’, opgebouwde rechten en inspraak?

Als gastsprekers zijn diverse specialisten uit het werkveld uitgenodigd.

Het debat wordt georganiseerd door de PvdA Maastricht, op zondag 9 juni 2013 van 12.00 – 14.00 uur in ‘De Hanenhof, Herenhof 2, Geleen. (www.hanenhof.nl)

Uiteraard is er volop gelegenheid voor de aanwezigen om mee te discussiëren. Het Ipanema-debat wordt geleid door Nelleke Barning en Jeroen Busselman. De muziek wordt opnieuw verzorgd door Bart Rademakers en studenten van de Toneelacademie Maastricht.