Door op 5 mei 2015

Josje Godwin stelt vragen over armoede bij kinderen

Kinderen van tientallen basisscholen in Nederland zitten onverzorgd en zonder ontbijt in de klas, zo blijkt uit onderzoek van RTL nieuws. Veel scholen maken anoniem melding van de schrijnende gevallen, uit angst voor ruzie met ouders of de goede naam van de school. Verschillende scholen geven aan dat ze leerlingen zelf eten, drinken en zelfs kleding geven.

De fractie van de PvdA Maastricht is hier erg van geschrokken en wil op korte termijn weten of in Maastricht deze schrijnende toestand ook voorkomt en heeft hiertoe de volgende vragen voor het College:

1. Bent u bekend met het onderzoek en de resultaten van het onderzoek?

2. Weet u of hier ook scholen uit Maastricht aan mee hebben gedaan?

3. Bent u op de hoogte of er op Maastrichtse scholen ook kinderen in deze schrijnende situatie zitten? Zo ja, hoe vaak?

4. Heeft U signalen ontvangen vanuit Jeugdzorg over schrijnende gevallen? Indien ja, welke actie heeft U hierop ondernomen?

5. Wanneer u niet op de hoogte bent: bent u bereid op korte termijn onderzoek hier naar toe in te stellen? zo nee, waarom niet?

6. Wanneer u op de hoogte bent: welke actie onderneemt u om ervoor te zorgen, dat deze Maastrichtse kinderen wel de juiste verzorging in brede zin krijgen?

met vriendelijke groet,
namens de PvdA-fractie Maastricht,
josje Godwin