Door Manon Fokke op 15 september 2013

Kamer houdt vinger aan de pols over I-criterium

Minister Opstelten zegt in een brief aan burgemeester Hoes dat het weren van buitenlanders uit de coffeeshops in de binnenstad van Maastricht niet te rijmen is met het toelaten van buitenlanders in coffeeshops op de wietboulevard die Maastricht gaat realiseren aan de Köbbesweg. Het hebben van twee juridische regimes voor buitenlandse wietkopers binnen één stad is volgenms de minister niet mogelijk.
Manon Fokke en Marith Rebel willen nu wel eens het naadje van de kous weten. Hoe zit dat nu met lokaal maatwerk en het regeerakkoord?

Vragen van de leden Rebel en Fokke (beiden PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over de aanpak van overlast bij coffeeshops

1. Kent u het bericht “Opstelten: ‘Ook bij verhuizing coffeeshops, geen buitenlanders erin’“ (Algemeen Dagblad, 13-9-2013), herinnert u zich de vragen van de leden Hilkens en Fokke over de handhaving van het ingezetenencriterium te Maastricht (antwoord ontvangen 29 mei 2013)?
2. Kunt u een afschrift van uw in bericht genoemde brief aan de burgemeester van Maastricht aan de Kamer doen toekomen?
3. Mag de burgemeester van Maastricht binnen de afspraken zoals die in het Regeerakkoord zijn opgenomen met betrekking tot lokaal maatwerk rondom de handhaving van het ingezetenencriterium en ter invulling van het concrete beleid van de lokale driehoek bij de dagelijkse handhaving van het ingezetenencriterium, er vanaf zien om dit criterium te handhaven? Zo ja, hoe verhoudt zich dat tot hetgeen in het genoemde bericht wordt gesteld dat u geen mogelijkheid ziet tot toelating van buitenlanders in Maastrichtse coffeeshops? Zo nee, waarom niet?
4. Kan de passage in het genoemde bericht dat u geen juridische mogelijkheden ziet voor toelating van buitenlanders tot coffeeshops gelezen worden als dat dat wel ruimte laat om in de praktijk van de handhaving van het ingezetencriterium buitenlanders toe te laten? Zo nee, hoe moet het dan wel worden gelezen? En zo nee, betekent dat ook in andere steden buitenlanders de toegang tot coffeeshops moet worden ontzegd?

AD artikel Ook bij verhuizing coffeeshops geen buitenlanders erin.

Manon Fokke

Manon Fokke

Lijsttrekker PvdA Maastricht bij de gemeenteraadsverkiezingen 2018 Bekijk hier de persoonlijke flyer van Manon Fokke.   2012 – 2017 Lid van de Tweede Kamer 2006 – 2012 Raadslid – fractievoorzitter   Intro “Politici zijn gewone mensen, met alles wat daarbij hoort.” Ik heb altijd belang gehecht aan zaken als inspraak, zeggenschap en je mening kenbaar

Meer over Manon Fokke