Door Manon Fokke op 3 oktober 2016

Kamervragen belaging Drag Queens en reactie van PvdA fractie Maastricht

Drie drag queens, die zaterdagavond 1 oktober jl. in Café Rosé van COC Limburg hadden opgetreden, werden op de Markt in Maastricht lastig gevallen door een aantal jongeren. De jongeren plaatsten discriminerende opmerkingen en werden handtastelijk. Bij het incident betrokken personen melden dat de jongeren door de politie niet terecht werden gewezen. Betrokkenen kregen de indruk dat er van de kant van de politie zelfs enig begrip was voor de handelswijze van de jongeren.
Ook volgens COC Limburg zou de politie niet echt zijn opgetreden om de drag queens te helpen. Integendeel, de agenten zouden hebben gesuggereerd dat de drag queens de handtastelijkheden en discriminerende opmerkingen aan zichzelf te danken hadden gezien hun uitdossing. COC Limburg heeft hierover een klacht ingediend bij de politie, en wil dat politie en gemeente maatregelen nemen om dit soort dingen te voorkomen.

De wijze waarop de politieagenten in deze situatie volgens omstanders zijn opgetreden, roept, in de ogen van de PvdA kamerleden Fokke en Marcouch, op zijn minst vragen op en zij legden daarom de minister van Veiligheid en Justitie de volgende vragen voor.

Vragen van de leden Marcouch en Fokke (beiden PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over de bericht dat de politie in Maastricht een incident met drie drag queens niet serieus genomen zou hebben

1. Kent u het bericht “Drag queens belaagd: COC wil onderzoek naar politie”? 1)
2. Is het waar dat drie mannen “in uitbundige vrouwenkleren” na een opgetreden in een café van de COC door een groep jongeren in het nauw gedreven werden en te maken kregen met handtastelijkheden en discriminerende teksten? Zo nee, wat is er dan niet waar?
3. Is het waar dat politieagenten niet ingegrepen hebben toen drie drag queens lastig werden gevallen door een groep jongeren? Zo ja. waarom hebben die politieagenten niet ingegrepen? Zo nee, hoe hebben de politieagenten dan wel ingegrepen?
4. Hebben de genoemde drie mannen bij de politie melding gemaakt van het incident dan wel aangifte gedaan? Zo ja, wat is de stand van zaken daarvan?
5. Is er een gesprek geweest tussen de politie Maastricht en het COC ten aanzien van dit incident of over de wijze waarop de politie in Maastricht in het algemeen omgaat met incidenten waarbij tot homo’s, lesbiennes, transgenders en biseksuelen het slachtoffer zijn? Zo ja, wat was de uitkomst van dat gesprek? Zo nee, en deelt u de mening dat een dergelijk gesprek wel nuttig kan zijn?
6. Hoeveel aangiften met betrekking tot discriminatie of andere strafbare feiten met betrekking tot homo’s, lesbiennes, transgenders en biseksuelen.zijn er het afgelopen jaar in Maastricht geweest en hoe is de politie daar mee om gegaan?

1) Bericht 1Limburg

Ook de PvdA-fractie is geschrokken door het bericht dat er een homofoob incident heeft plaatsgevonden op de Markt zaterdagavond jl. Het is wat de fractie betreft onacceptabel dat travestieten op straat gediscrimineerd worden door een groep jongeren. Het is pijnlijk dat de slachtoffers zo teleurgesteld zijn over het politieoptreden naar aanleiding van de situatie, omdat burgers er op moeten kunnen vertrouwen dat de politie adequaat optreedt bij discriminatie. De PvdA-fractie heeft daarom naar aanleiding van een gesprek met een van de slachtoffers zondagmiddag direct opheldering gevraagd bij burgemeester Penn-te Strake. De onderste steen moet namelijk zo snel mogelijk boven komen.

Wat de PvdA-fractie betreft zal er ingezet moeten worden op trainingen voor agenten, zodat zij dit soort incidenten sneller herkennen en adequaat reageren. De trainingen kunnen samen met ‘Roze in Blauw’ en het COC opgezet worden. Zo kan voorkomen worden dat LHBT’s die slachtoffer zijn van discriminatie zich in de steek gelaten voelen door de politie.

Manon Fokke

Manon Fokke

Lijsttrekker PvdA Maastricht bij de gemeenteraadsverkiezingen 2018 Bekijk hier de persoonlijke flyer van Manon Fokke.   2012 – 2017 Lid van de Tweede Kamer 2006 – 2012 Raadslid – fractievoorzitter   Intro “Politici zijn gewone mensen, met alles wat daarbij hoort.” Ik heb altijd belang gehecht aan zaken als inspraak, zeggenschap en je mening kenbaar

Meer over Manon Fokke