28 september 2016

Kamervragen over stopzetten onderhoud goederenspoor Lanaken – Maastricht

Vijf jaar na het ingebruiknemen van het goederenspoor Lanaken – Maastricht zet de Belgische evenknie van Prorail – Infrabel – het schouwen en het onderhoud van het spoor stop. Met de aanleg van het spoor en de goederenterminal in Lanaken was ruim 33 miljoen euro gemoeid. Aan Nederlandse zijde werd onder meer de spoorbrug over de Maas geheel opgeknapt.
Het Maastrichtse kamerlid Manon Fokke en de woordvoerder spoorinfrastructuur Duco Hoogland (beiden PvdA) stelden de staatssecretaris de volgende vragen.

Schriftelijke vragen van de leden Fokke en Hoogland (beiden PvdA) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het bericht ‘België geeft het op met spoor Maastricht-Lanaken’.

Vraag 1
Kent u het bericht ‘België geeft het op met spoor Maastricht-Lanaken’? (1)

Vraag 2
Wat is de rol van de Rijksoverheid bij het project Goederenspoorlijn Maastricht-Lanaken geweest?

Vraag 3
Welke pogingen zijn door het Rijk, de gemeente Maastricht of de provincie Limburg (of andere partijen) ondernomen om van de goederenspoorlijn alsnog een succes te maken? Kunt u aangeven waarom deze pogingen mislukt zijn?

Vraag 4
Hoeveel geld hebben de Nederlandse overheden (gemeenten, provincie Limburg, Rijk) gezamenlijk in de totstandkoming van deze goederenspoorlijn gestoken? In hoeverre zijn de investeringen in de oude spoorbrug over de Maas van nut geweest nu het spoor aan Belgische zijde niet meer wordt onderhouden?

Vraag 5
Hoe verklaart u dat eerdere onderzoeken hebben uitgewezen dat er voldoende potentieel is voor een goederenspoorlijn Maastricht-Lanaken, nu de afgelopen vijf jaar is gebleken dat het potentieel er niet is? Welke lessen trekt u en/of andere overheden uit deze casus?

Vraag 6
Wat zijn de gevolgen van het stoppen met het onderhoud van het spoor aan Belgische zijde voor de plannen om een sneltram tussen Maastricht en Hasselt te realiseren?

1)
http://www.1limburg.nl/belgie-geeft-het-op-met-spoor-maastricht-lanaken?context=latestarticles