Door Manon Fokke op 20 mei 2013

Kamervragen van Hilkens en Fokke over handhaving I-criterium

Myrthe Hilkens, woordvoerder hard- en softdrugsbeleid en verslavingszorg in de Tweede Kamer, en Manon Fokke, woordvoerder binnenlandse zaken en voormalig fractievoorzitter van de PvdA Maastricht, hebben gezamenlijk vragen gesteld aan de minister van Veiligheid en Justitie over het handhavingsbeleid van burgemeester Hoes in Maastricht, het ingezetenecriterium in relatie tot het regeerakkoord, en de toezegging extra agenten beschikbaar te stellen.

U kunt de vragen hier lezen:

Vragen van de leden Hilkens en Fokke (beiden PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over de aanpak van overlast bij coffeeshops

1. Kent u het bericht “We kunnen geen oogje dichtknijpen”? (Volkskrant, 18 mei 2013, p. 13)

2. Mag de burgemeester van Maastricht bij de handhaving van het ingezetenencriterium op grond van het lokale coffeeshop- en veiligheidsbeleid lokaal maatwerk leveren? Zo ja, betekent dat hij de keuze kan maken om niet op te laten treden tegen coffeeshops die niet-ingezetenen toelaten? Zo nee, waarom niet?

3. Bieden de passages in het regeerakkoord over enerzijds de het lokale maatwerk bij de handhaving van het ingezetenencriterium en anderzijds de harde aanpak van illegale straathandel, ruimte om coffeeshops die aan niet-ingezetenen verkopen open te laten blijven?

4. Hebt u in het in bericht genoemde telefoongesprek met de burgemeester van Maastricht extra agenten toegezegd? Zo ja, hoeveel agenten zijn dat en wanneer worden die vrijgemaakt? Zo nee, wat heeft u dan wel toegezegd?

5. Hoe verhoudt het door de burgemeester van Maastricht in het genoemde bericht gestelde dat Den Haag “extra agenten [moet geven] om de straten weer veilig te krijgen” zich tot hetzelfde bericht gestelde: “Er zijn een paar straten waar iets meer overlast is dan elders”?

6. Zijn de extra agenten nodig vanwege de toegenomen overlast van de handel van wiet op straat of vanwege overlast in en bij coffeeshops of beiden?

7. Acht u het mogelijk dat die overlast groter wordt naarmate de burgemeester het ingezetenencriterium strenger handhaaft door coffeeshops die aan niet-ingezetenen verkopen te sluiten? Zo nee, waarom niet?

8. Deelt u de mening dat indien u extra agenten voor de handhaving van overlast in verband met de verkoop van wiet – op straat en/of vanuit coffeeshops – voor Maastricht vrijmaakt, dat daarmee capaciteit elders of voor andere doeleinden verdwijnt? Zo ja, kunt u duidelijk maken waar die capaciteit verdwijnt? Zo nee, waar om niet?

9. In hoeverre hebben burgemeesters in gemeenten in Limburg of Noord-Brabant in de praktijk te maken met gelijkaardige problemen met overlast ten gevolge van wietverkoop? Bent u voornemens om ook voor die gemeenten extra politiecapaciteit in te zetten? Zo ja, hoeveel capaciteit en voor welke gemeenten betreft dit?

10. Acht u het mogelijk of beschikt u over aanwijzigingen dat in Maastricht illegale runners door coffeeshophouders op straat worden gestuurd, zoals genoemd door de burgemeester van Maastricht? Zo ja, waarom of waaruit bestaan die aanwijzingen?

Manon Fokke

Manon Fokke

Lijsttrekker PvdA Maastricht bij de gemeenteraadsverkiezingen 2018 Bekijk hier de persoonlijke flyer van Manon Fokke.   2012 – 2017 Lid van de Tweede Kamer 2006 – 2012 Raadslid – fractievoorzitter   Intro “Politici zijn gewone mensen, met alles wat daarbij hoort.” Ik heb altijd belang gehecht aan zaken als inspraak, zeggenschap en je mening kenbaar

Meer over Manon Fokke