Door op 8 september 2016

Levert Maastricht te weinig WMO-zorg?

FNV Zorg en Welzijn heeft onderzoek gedaan onder 390 gemeenten naar de manier waarop zij de huishoudelijk hulp (beleidsmatig) vorm hebben gegeven (Bericht FNV-website). De conclusie is dat 77% juridisch fout of zeer discutabel beleid voert. Maastricht behoort ook tot deze 77%, constateren wij.

Het onderzoek laat zien dat dat in Maastricht de omvang van de ondersteuning te gering is: grofweg 30% minder tijd wordt geïndiceerd ten opzichte van het CIZ-protocol. De FNV wijst er op dat het college – conform de rechtspraak – dient aan te tonen dat de lagere normtijden voldoende zijn. FNV concludeert dat de mensen in Maastricht recht hebben op substantieel meer uren thuiszorg (30%) dan nu het geval is en dat het beleid in strijd is met de WMO 2015.

PvdA Maastricht stelt daarom de volgende vragen aan het college van burgemeester en wethouders:

1. Bent u bekend met het onderzoek gedaan door FNV Zorg en Welzijn?
2. Onderschrijft u de uitkomsten van het onderzoek en kunt u dat antwoord onderbouwen?
3. Waarom levert de gemeente Maastricht minder uren thuiszorg dan mogelijk is onder de WMO 2015?
4. Wanneer bent u van plan te gaan voldoen aan de wettelijke vereisten en wat is daarvoor nodig?
5. Wanneer kunnen de mensen erop rekenen de volledig omvang in huishoudelijke hulp te krijgen waar zij recht op hebben?

Lees hier het rapport van de FNV: Onderzoeksrapport FNV – WMO