Door Anita van Ham op 14 februari 2014

Lightrail Hasselt-Maastricht: onderdeel van robuust stedelijk OV-netwerk

PvdA Maastricht heeft het al eerder door een brandbrief haar standpunt over het Openbaar Vervoersnetwerk laten weten: Maastricht verdient een robuust, fijnmazig en frequent Openbaar Vervoernetwerk.
De tram Hasselt-Maastricht, waarvan dinsdag 18 februari a.s. het bestemmingsplan in de gemeenteraad voorligt, ziet de PvdA als een wezenlijk onderdeel van zo’n OV-netwerk.

Wat wil de PvdA Maastricht?

De fractie van de PvdA in Maastricht wil dat de lightrailverbinding tussen Hasselt en Maastricht onderdeel wordt van een robuust, snel en toegankelijk (binnen)stedelijk OV-netwerk, inclusief een centrumlijn die ook de wijken Boschpoort en Sint-Pieter/Jekerdal bedient, uit te voeren met hoog-frequente, kleine electrische busjes. De fractie zal deze beleidsvisie via een motie aan de gemeenteraad voorleggen tijdens de behandeling van de bestemmingsplanwijziging ten behoeve van de lightrailverbinding op dinsdag 18 februari a.s. in de gemeenteraad.

De PvdA vindt dat Maastricht, als provinciale hoofdstad en belangrijk economisch en toeristisch centrum van de regio, niet alleen behoefte heeft aan Euregionale verbindingen, maar ook aan een goed functionerend stedelijk OV-netwerk. De lightrail Hasselt-Maastricht heeft veel meer toegevoegde waarde als deze onderdeel is van een integrale visie op de regionale en stedelijke OV-infrastructuur. De PvdA voelt daarin mee met tegenstanders van de tracé-keuze voor de lightrailverbinding, omdat juist die tracé-keuze door de binnenstad vooral zinvol is als de lightrail onderdeel is van een groter geheel. Dat zicht op het grotere geheel heeft tot nu toe ontbroken in de discussie.

Robuuste stedelijke infrastructuur.
De PvdA is van mening dat een robuuste stedelijke OV-infrastructuur gebaseerd moet zijn op twee uitgangspunten:
1. Haltes op maximaal 500 meter lopen en
2. Frequente verbindingen (iedere 10 minuten, in daluren maximaal iedere 15 minuten).

Op dit moment is de nieuwe OV-concessie van de Provincie Limburg in ontwikkeling. In het ontwerp zien we vier robuuste buslijnen door Maastricht, die stoppen aan de randen van het centrum (singels). Hoewel dat voor velen nu voelt als een pijnlijk verlies, vanwege het verdwijnen van zeer nabije haltes, biedt het voor de stad als geheel kansen. Daarmee is het concept een goede start. Echter, in datzelfde ontwerp ontbreekt nu nog de binnenstad volledig. Dat is onbegrijpelijk, want daarmee wordt de bereikbaarheid met openbaar vervoer voor zowel Maastrichtenaren als de miljoenen bezoekers ondermijnd. Daarmee zou het plan in de huidige vorm leiden tot overmatige en onnodige toename van autogebruik, terwijl de PvdA juist pleit voor een autoluwe binnenstad. Ook de wijken Sint-Pieter/Jekerdal en Boschpoort zijn in het ontwerp volledig verstoken van openbaar vervoer, en dat past niet in de visie van de PvdA op een robuuste stedelijke OV-infrastructuur.

Daarom vindt de PvdA Maastricht dat een centrumlijn onderdeel moet zijn van de OV-concessie. Deze centrumlijn kan dan ook de wijken Boschpoort en Sint-Pieter/Jekerdal ontsluiten. De centrumlijn moet uitgevoerd worden met hoogfrequente, kleine electrische busjes.

De vier robuuste buslijnen moeten zoveel mogelijk rijden op gescheiden busbanen (zoals bijv. Avenue Ceramique), om daarmee ten eerste aanzienlijk kortere reistijden te kunnen boeken wat het OV concurrerend maakt met de auto. Ten tweede is dat van belang omdat gescheiden busbanen op termijn tramsporen mogelijk maken, waarmee de lightrailverbinding Hasselt-Maastricht daadwerkelijk onderdeel wordt van een stedelijk tram-netwerk.

Tenslotte wil de PvdA dat de frequentie van de lightrailverbinding Hasselt-Maastricht minimaal vier keer per uur wordt – zodat deze goed aansluit op het robuuste (binnen) stedelijk OV-netwerk. Reizigers uit Vlaanderen kunnen dan bij de halte Timmerfabriek of Maasboulevard overstappen op de centrumlijn, of bij het station verder reizen richting AZM, en reizigers uit alle delen van Maastricht kunnen hetzij bij het station, hetzij bij de haltes Timmerfabriek of Maasboulevard overstappen op de lightrail naar Hasselt.

Het totaalpakket bestaat dan uit vier robuuste buslijnen door Maastricht, die stoppen aan de randen van het centrum, met aansluiting op een snelle, frequente centrumlijn met kleine electrische busjes en de lightrailverbinding Hasselt-Maastricht. Gezamenlijk vormt dit pakket de sleutel tot een solide, toekomstbestendige bereikbaarheid van Maastricht en regio.

Anita van Ham
Nelleke Barning

Anita van Ham

Anita van Ham

Bekijk hier de persoonlijke flyer van Anita van Ham. 2014-2018 Raadslid / Fractievoorzitter Portefeuille: veiligheid, bestuur, stadsbeheer en mobiliteit Periode tot 2014 Raadslid Lid raadscommissie Stadsbeheer, milieu en mobiliteit Voorzitter raadscommissie Economische en Sociale Zaken Lid van het Presidium   Intro: Anita is geboren (in 1966) en getogen in Maastricht en daar is ze “gruuts”

Meer over Anita van Ham