15 november 2017

Lilianne Ploumen bovenop dossier Tihange

De PvdA fractie in de Tweede Kamer blijft bovenop het dossier Tihange zitten. Lilianne Ploumen en William Moorlag (ook PvdA) stelden de volgende vragen aan de minister van Economische Zaken en Klimaat (Eric Wiebes VVD), over het bericht dat België zijn kerncentrales in Doel en Tihange langer zou openhouden

Lees hier de vragen:

1. Kent u het bericht “België moet kerncentrales Tihange en Doel mogelijk langer openhouden”? 1)

2. Kunt u bij uw Belgische ambtsgenoot informeren of het waar is dat onder andere de kerncentrales van Tihange en Doel mogelijk ook na 2025 nog open moeten blijven en de Kamer op de hoogte stellen van deze informatie?

3. In hoeverre wijkt het openhouden van deze kerncentrales na 2025 af van eerdere voornemens of beloften van de Belgische regering om de centrales te sluiten?

4. Deelt u de mening dat het onwenselijk is deze kerncentrales langer open blijven? Zo ja, waarom en wat gaat u doen om de Belgische regering er toe aan te zetten om deze centrales wel tijdig te sluiten? Zo nee, waarom niet?

5. Hoe verhoudt het langer openhouden van de kerncentrale van Tihange zich tot de wens van de Kamer dat de Nederlandse regering bij de Belgische regering op sluiting van deze kerncentrale aandringt? (motie 25422, nr. 189) Deelt u de mening dat het mogelijk langer openhouden van deze kerncentrale nog meer dan voorheen het belang benadrukt dat u bij de Belgische regering aandringt op sluiting? Zo ja, waarom en hoe gaat u dit opnieuw namens de Nederlandse regering duidelijk maken? Zo nee, waarom niet?

6. Bent u bereid om deze problematiek in Europees verband te bespreken? Zo ja, hoe en op welke termijn gaat u dit doen? Zo nee, waarom niet?

1) https://nos.nl/artikel/2202966-belgie-moet-kerncentrales-tihange-en-doel-mogelijk-langer-openhouden.html?