Door Antoine van Lune op 25 september 2013

Maastricht krijgt eigen dierenwelzijnsbeleid

In de raadsvergadering van dinsdag 24 september jl. heeft de PvdA samen met D66, CDA en SP een motie ingediend waarin gepleit wordt voor een gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid. Deze motie is met een ruime meerderheid door de gemeenteraad aangenomen.
Volgens de PvdA is het een slechte zaak dat alle dossiers met betrekking tot dierenwelzijn los van elkaar behandeld worden. ‘Wij vinden het niet in het belang van het welzijn van dieren dat de gemeente geen integraal dierenwelzijnsbeleid heeft.’, zegt Antoine van Lune.
Er zijn genoeg gemeenten die al een dierenwelzijnsbeleid hebben en de dierenbescherming heeft al eens aanbevelingen geformuleerd voor een gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid. Het is dus volgens de PvdA niet nodig om het wiel opnieuw uit te vinden.
Er is door de gemeenteraad besloten dat er een voorstel voor een dierenwelzijnsbeleid moet zijn in het voorjaar van 2014.

De tekst van de motie luidt:

De gemeenteraad van Maastricht in vergadering bijeen op 24 september 2013,

overwegende dat:
– de PvdA fractie eerder heeft aangegeven dat zij voorstander is van een integraal dierenwelzijnsbeleid;
– alle dossiers met betrekking tot dierenwelzijn los van elkaar door college en raad behandeld
worden;
– het college van B en W in de beantwoording van de rondvraag in de commissie Breed Welzijn
op 9 september heeft aangegeven dat het aan de gemeenteraad is om te bepalen of het een
gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid wil;
– de dierenbescherming aanbevelingen heeft gedaan voor een gemeentelijk
dierenwelzijnsbeleid en er gemeenten zijn die al een gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid
voeren, dus het wiel niet opnieuw uitgevonden hoeft te worden.

Verzoekt het college om:
– Voor de kaderbrief 2014 een gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid aan de gemeenteraad voor te
leggen;
– Bij het formuleren van een gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid het huidige beleid, best
practises en stakeholders te betrekken.

en gaat over tot de orde van de dag.

Antoine van Lune

Antoine van Lune

Bekijk hier de persoonlijke flyer van Antoine van Lune 2016 – Raadslid Portefeuille: Wonen, Stadsontwikkeling, Studenten, Cultuur en Financiën. 2014 – 2016 Burger niet-raadslid Commissie Stadsontwikkeling Commissie Algemene Zaken en Middelen Periode 2012-2014 Raadslid Lid van de raadscommissie Stadsontwikkeling Lid van de raadscommissie Algemene Zaken en Middelen Redactielid en vice-voorzitter “Lokaal bestuur”   Intro: Antoine

Meer over Antoine van Lune