Door Antoine van Lune op 21 maart 2017

Maastricht vaart wel bij een divers cultureel aanbod

Boeken en Bèr lijken voorlopig gered, maar het muziek- en dansonderwijs wordt onder onaanvaardbare druk gezet door het college.

In de afgelopen maanden heeft de PvdA-fractie zich ingezet om te voorkomen dat de bibliotheek inhoudelijk wordt afgebroken, het muziekonderwijs onbetaalbaar wordt en het natuurhistorisch museum uit zijn historische omgeving van het Bosquetplein wordt weggerukt. En niet zonder succes! Het college van burgemeester en wethouders heeft nu bekend gemaakt dat het natuurhistorisch museum op de huidige locatie blijft en dat de boekencollectie van Centre Céramique niet gehalveerd zal worden.

De PvdA-fractie is er van overtuigd dat de Maastrichtse bibliotheek van de toekomst niet kan zonder het lokaal erfgoed en een kwalitatief sterke boekencollectie aangevuld met een steeds groter wordend aanbod digitale boeken. Wij zijn daarom blij dat de voorgenomen plannen om de boekencollectie te halveren van de baan zijn.

Nu de mogelijke verhuizing van het natuurhistorisch museum naar Centre Céramique ook van de baan is, kan er gezocht worden naar een verbinding tussen het museum en de ENCI-groeve. Daar liggen volgens de PvdA de kansen voor het museum om zich verder te ontwikkelen tot een euregionaal toonaangevende instelling.

Maar tegelijkertijd maakt de PvdA-fractie zich nog steeds ernstige zorgen over het muziek- en dansonderwijs in onze stad. Het college heeft aangekondigd met een kerngroep van docenten alleen nog lessen aan te bieden met een groot bereik en het overige aanbod alleen nog maar te faciliteren. Wij vinden dat dit een onaanvaardbare kaalslag in het muziek- en dansonderwijs als resultaat heeft. De mensen van Maastricht hebben belang bij culturele diversiteit, daar hoort volgens de PvdA een breed aanbod van muziek- en dansonderwijs gewoon bij!

Op dinsdag 4 april a.s. organiseert de gemeenteraad op initiatief van de PvdA een stadsgesprek over de toekomst van Kumulus, Centre Céramique, en het natuurhistorisch museum, zodat iedereen mee kan praten over de toekomst van het muziekonderwijs, de bibliotheek en het museum.

Houd voor meer informatie de website met de agenda van de gemeenteraad in de gaten: http://bit.ly/2nvGJuj

Antoine van Lune

Antoine van Lune

Bekijk hier de persoonlijke flyer van Antoine van Lune 2016 – Raadslid Portefeuille: Wonen, Stadsontwikkeling, Studenten, Cultuur en Financiën. 2014 – 2016 Burger niet-raadslid Commissie Stadsontwikkeling Commissie Algemene Zaken en Middelen Periode 2012-2014 Raadslid Lid van de raadscommissie Stadsontwikkeling Lid van de raadscommissie Algemene Zaken en Middelen Redactielid en vice-voorzitter “Lokaal bestuur”   Intro: Antoine

Meer over Antoine van Lune