11 februari 2016

Manon Fokke stelt vragen over bedreiging van raadsleden

De website raadslid.nu liet “Overheid in Nederland” een onderzoek uitvoeren naar het veiligheidsgevoel van inwoners en raadsleden naar aanleiding van de onrust en bedreigingen rondom de instroom en opvang van vluchtelingen.
Ruim 2500 raadsleden heeft de vragenlijst ingevuld, dat is een derde van alle raadsleden. Zeven procent van de raadsleden overweegt te stoppen als raadslid als gevolg van de bejegening van bestuur en raad. 12 procent van de raadsleden twijfelt of zij beschikbaar zijn voor een nieuwe raadsperiode.

Manon Fokke, woordvoerder binnenlandse zaken / openbaar bestuur in de Tweede Kamer, vindt het zorgwekkend dat raadleden bedreigd worden en als gevolg daarvan overwegen om hun werk voor de gemeenschap niet voort te zetten. Zij stelde vragen aan de Minister over deze kwestie en is benieuwd welke maatregelen en voorzieningen worden getroffen. Het mag toch niet zo zijn dat brutale schreeuwers en mensen die anderen bedreigen de lokale democratie ontwrichten!

Lees hier de vragen:

Vragen van het lid Fokke (PvdA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Veiligheid en Justitie over bedreigingen aan raadsleden

1. Kent u het bericht “Zeven procent van raadsleden dreigt te stoppen als gevolg van agressie”? 1)
2. Deelt u de mening dat het zorgwekkend is dat vanwege bedreigingen zeven procent van de raadsleden overweegt te stoppen als raadslid en 12 procent van de raadsleden twijfelt of zij beschikbaar zijn voor een nieuwe raadsperiode? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?
3. Wat wordt er gedaan om bedreigde raadsleden te beschermen?
4. Wat gaat u doen om er voor te zorgen dat de voorzieningen waar raadsleden een beroep op kunnen doen in het geval van bedreiging meer bekendheid krijgen?
5. Deelt u de mening dat bedreigde raadsleden gestimuleerd moeten worden om de bedreiging te melden of daarvan aangifte te doen? Zo ja, hoe gaat u dat doen? Zo nee, waarom niet?
6. Hoe vaak melden raadsleden die bedreigd worden dat bij de politie en hoe vaak doen zij aangifte? In hoeveel gevallen leidt dat tot vervolging van een verdachte?
7. Deelt u de mening dat met het bedreigen van raadsleden ook het functioneren van de lokale democratie word bedreigd? Zo ja, waarom en wat kunt u daar aan doen?
8. Zo nee, waarom niet?

1) http://www.raadslid.nu/content/zeven-procent-van-raadsleden-dreigt-te-stoppen-als-gevolg-van-agressie-0